Dlhujete Sociálnej poisťovni? Požiadajte o splátkový kalendár

Ilustračné foto

foto: TASR

V prípade, ak poistencovi vznikol alebo narástol voči Sociálnej poisťovni dlh na poistnom, ktorý nie je schopný jednorazovo uhradiť, môže požiadať o splátkový kalendár.

Od 1. januára 2018 sa predĺžilo obdobie splátkového kalendára pri splácaní dlhu Sociálnej poisťovni z 18 mesiacov na 24 mesiacov. Novinkou v tomto roku je aj to, že Sociálna poisťovňa umožní splácať dlh postupne podľa dohodnutého splátkového kalendára aj tým dlžníkom, ktorí už nie sú aktívnymi odvádzateľmi poistného napríklad v prípade, že zamestnávateľ už nie je evidovaný v registri zamestnávateľov Sociálnej poisťovne, pretože nezamestnáva ani jedného zamestnanca, alebo ak SZČO zaniklo povinné poistenie.

„O splátkový kalendár treba žiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, v ktorej dlh na poistnom vznikol. Žiadosť je potrebné podať písomne, listom. Fyzická osoba ju podáva v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho bydliska, právnická osoba-zamestnávateľ v mieste útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd alebo v mieste svojho sídla. V žiadosti je potrebné uviesť identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby a dôvod, prečo dlh nie je možné vyrovnať jednorazovo,“ radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Sociálna poisťovňa vo zverejnenom zozname dlžníkov aktuálne eviduje vyše 135.000 dlžníkov.

Môže vás zaujímať

MF má do parlamentu predložiť návrh na predĺženie platnosti bankového odvodu