Jednou vetou

Dobré ekonomické časy zmenšujú rozdiely medzi slovenskými krajmi

Ilustračné foto

TASR

Pozitívny vývoj ekonomiky na Slovensku sa podpisuje aj pod znižovanie regionálnych rozdielov. Viditeľné je to napríklad pri vývoji hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa, či vývoji miery nezamestnanosti. Poukázali na to analytici Národnej banky Slovenska (NBS), ktorí sledovali ekonomické rozdiely medzi slovenskými krajmi pomocou viacerých ukazovateľov.

Obdobie rokov 2013 až 2017 bolo charakteristické zlepšujúcou sa ekonomickou kondíciou krajiny, čo sa podpísalo aj pod zmenšovanie regionálnych rozdielov. „Výrazné regionálne rozdiely nie sú z pohľadu ekonomickej efektívnosti žiadaným javom. Vysoká miera nezamestnanosti v jednom regióne a nedostatok pracovnej sily v inom môžu priniesť neefektívne využívanie zdrojov v ekonomike,“ vysvetľujú analytici NBS, ktorí sa pozreli na viacero faktorov, ktoré znižovanie rozdielov potvrdzujú. „Slovenské kraje sa k sebe ekonomicky približujú v čase oživenia. Dobrá kondícia ekonomiky prináša zbližovanie krajov,“ skonštatovali analytici NBS.

Odbory v trnavskej automobilke obvinili vedenie, že marí hlasovanie o štrajku

Medzi ekonomicky najvyspelejšími regiónmi sa pravidelne objavuje Bratislavský kraj a značne vyčnieva aj nad ostatnými slovenskými krajmi. Objem HDP na obyvateľa v ňom bol v roku 2016 skoro štvornásobne vyšší ako v Prešovskom kraji. Tento rozdiel sa ale v čase zmenšil. „Podobný vývoj zaznamenali i ostatné kraje, keď rast ich produktu na obyvateľa bol kumulatívne v rokoch 2013-2016 rýchlejší, než rast v Bratislavskom kraji. Porovnanie HDP na obyvateľa za jednotlivé kraje ukazuje, že sa rozdiely medzi nimi zmenšujú, čo prispieva k ich približovaniu,“ uviedli analytici NBS.

Stieranie rozdielov badať aj na trhu práce. Dlhodobo je najmenej nezamestnaných v okolí Bratislavy, naopak najviac v Prešovskom kraji. Vlani sa miera nezamestnanosti v Bratislavskom kraji v porovnaní s rokom 2013 znížila o 2,5 percentuálneho bodu (p.b.), kým v regiónoch s tradične najvyššou mierou nezamestnanosti klesla o 8,6 p.b. „Je evidentné, že evidovaná miera nezamestnanosti klesla v Bratislavskom kraji pomalšie ako v ostatných krajoch, v dôsledku čoho sa regionálne rozdiely znižovali,“ priblížili analytici NBS.

Nový investor vo Veľkom Krtíši môže vytvoriť 805 pracovných miest

Kraje sa k sebe približovali aj z hľadiska miezd. „V každom z krajov, kumulatívne za obdobie rokov 2013 až 2017, vzrástla priemerná mzda aspoň tak rýchlo ako v Bratislavskom kraji, respektíve rýchlejšie,“ tvrdia analytici.

Približovanie vidieť aj pri vývoji reálneho príjmu na obyvateľa. Napríklad v 4. kvartáli 2013 dosahoval reálny príjem na obyvateľa v Bratislavskom kraji 140 % slovenského priemeru, pričom najnižší bol opäť v Prešovskom kraji, a to na 71 % slovenského priemeru. „V 4. kvartáli 2017 však v Bratislavskom kraji dosiahol hodnotu 131 % slovenského priemeru a hodnota za Prešovský kraj sa zvýšila na 73 %. Horná i dolná hranica sa v sledovanom období približovali k priemeru,“ uviedli analytici s tým, že kraje sa k sebe priblížili aj mierou nezamestnanosti.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie