Jednou vetou

Dôchodcovia s bydliskom v zahraničí musia potvrdiť, že žijú

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Poberatelia dôchodku s bydliskom v štátoch, ktoré nie sú štátom EHP alebo Švajčiarskou konfederáciou, musia preukázať žitie do 15. októbra 2019. Tlačivo by malo byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané.

SNS presadzuje, aby bol minimálny dôchodok 33 % z priemernej mzdy

„Podpis na tlačive nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne bude dôchodcom zaslaný dôchodok za 3. štvrťrok, t. j. za obdobie od 1. júla 2019 do 30. septembra 2019,“ zdôrazňuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Tlačivá „Potvrdenie o žití“ týmto dôchodcom poisťovňa zaslala v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Tlačivo je tiež k dispozícii v rôznych jazykoch na webovej stránke poisťovne.

HUAWEI: Na veľtrhu IFA 2019 predstavil nové farby P30 Pro aj novú generáciu domáceho Wi-fi systému

Ďalšie žitie bude potrebné preukázať v januári 2020. V tomto mesiaci preukazujú žitie aj poberatelia dôchodku s bydliskom v členských štátoch EÚ, štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP a Švajčiarskej konfederácie.

Môže vás zaujímať

INVESTOVANIE: Týmto fondom v druhom pilieri sa nedarilo, objem majetku však mierne stúpol