Jednou vetou

Dotácie v rezorte hospodárstva sa rozšíria o podporu elektromobility

Ilustračný záber

Foto: Pixabay.com

Poskytovanie dotácií v rezorte hospodárstva sa rozšíri o oblasť podpory rozvoja elektromobility.

Dotácie by mali smerovať do rozvoja budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá, napríklad do výstavby, prestavby a rekonštrukcií verejných elektrických nabíjacích staníc. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Podľa novely môže byť dotácia na tento účel poskytnutá fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe najviac vo výške 75 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Rozpočet súdnictva nezabezpečí fungovanie účinného systému justície

Pri dotácii pre obec alebo vyšší územný celok či nimi zriadenú organizáciu to môže byť najviac vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Novelou sa súčasne rozširuje okruh oprávnených prijímateľov dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa. Po novom by sa mali dotácie poskytovať aj podnikateľským subjektom.

Rozširuje sa aj poskytovanie dotácií pre projekty týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie pre malé a stredné podniky a taktiež samosprávy na celom území Slovenskej republiky. Právna norma má tiež za cieľ vytvoriť podmienky na podporu najmenej rozvinutých okresov.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie