Jednou vetou

DPH na Slovensku platí len štvrtina podnikateľov

Ilustračné foto

Pixabay.com

Na Slovensku podniká dovedna 824.793 subjektov, k platbe dane z pridanej hodnoty (DPH) je však registrovaná len necelá štvrtina. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá zostavila detailnú sociodemografiu platcov DPH. Podľa nej najnižší podiel registrovaných platcov dane (20,81 %) má Prešovský kraj, naopak, najvyšší podiel registrovaných subjektov k platbe DPH (31,44 %) je v Bratislavskom kraji.

Len 21.122 firiem z celkového počtu 101.522, pôsobiacich v Prešovskom kraji, sú registrovaní platcovia dane z pridanej hodnoty. Predstavuje to približne pätinu zo všetkých spoločností, ktoré podnikajú v tomto kraji a zároveň aj najnižší podiel registrovaných platcov DPH (20,81 %) v porovnaní so zvyškom Slovenska.

Finančná správa podporí dobrovoľné plnenie daňových povinností

Približne tri percentuálne body v podiele registrovaných platcov DPH tak delia Prešovský kraj od Žilinského (23,23 %) a Banskobystrického kraja (23,25 %), medzi štyrmi až šiestimi percentuálnymi bodmi od Trenčianskeho (24,50 %), Košického (25,22 %), Trnavského (26,17 %) a Nitrianskeho kraja (26,4 %), a až 11 percentuálnych bodov od Bratislavského kraja, kde je podiel platcov DPH najvyšší (31,44 %).

Zákonnú povinnosť odvádzať DPH má pritom každý podnikateľ, ktorý za 12 predchádzajúcich a po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahol obrat 49.790 eur.

Znížená sadzba DPH ceny za ubytovanie neovplyvní

„Z našej analýzy je zrejmé, že na Slovensku je registrovaným platcom DPH takmer každý štvrtý podnikateľský subjekt. Spomedzi celkového počtu registrovaných platcov dane (211.459) sú najvyšším podielom (59,4 %) zastúpené akciové spoločnosti, z ktorých odvádza daň z pridanej hodnoty dovedna 4463 z celkového počtu 7513 podnikov. Druhý najvyšší podiel registrovaných platcov DPH (51,73 %) dosiahli spoločnosti s ručením obmedzeným, kde je k odvodu DPH zaviazaných 138.751 firiem z celkového počtu 268.238. Podiel platcov DPH v prípade živnostníkov predstavuje 14 %. K odvádzaniu dane z pridanej hodnoty je registrovaných 57.955 platcov z celkového počtu 411.459 živnostníkov,“ opisuje výsledky analytička spoločnosti Petra Štěpánová.

Môže vás zaujímať

PRIESKUM: Tieto veci Slovákom počas pandémie chýbali najviac