Jednou vetou

Edita Pfundtner: Očakávame, že novela o vlastníctve bytov v septembri prejde

Edita Pfundtner

Foto: TASR

Poslankyňa Mosta-Híd Edita Pfundtner očakáva, že parlament v septembri schváli zmeny v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Uviedla to pre TASR a pripomenula, že novelu vo výboroch koaliční partneri podporili a neboli k nej vznesené žiadne vecné pripomienky. K odsunutiu hlasovania z júnovej na septembrovú schôdzu prišlo preto, že o to podľa Pfundtner žiadal jeden z koaličných partnerov. Novelu predložila s kolegom Petrom Antalom.

Predkladatelia poukazujú, že návrh je výsledkom niekoľkomesačnej práce a výsledný text obsahuje zapracované pripomienky širokej odbornej i laickej verejnosti. Novela bola taktiež predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Údajne právnu normu podporuje aj časť opozície.

„Účelom novely zákona je zaviesť väčšiu právnu istotu a ochranu vlastníkov bytov. Zavádzame nový pojem garážové stojisko a právo jeho výlučného užívania, ktoré sa po novom bude musieť zapísať aj na list vlastníctva,“ informovala Pfundtner. Zákon doteraz otázku garážových státí, skladových priestorov podľa nej neriešil.

Prečítajte si tiež: Požiar bytu v Martine neprežila jedna osob

„Práve v súvislosti s tým vznikalo a vzniká mnoho pochybností, a tým je ohrozená aj finančná investícia ľudí,“ poznamenali predkladatelia novely. Vysvetľuje, že ak zmena prejde, podľa zákona už napríklad za výlučné užívanie určitej časti domu iba jedným vlastníkom (napríklad pochôdznej strechy, za užívanie ktorej vlastník bytu v zmluve možno aj priplatil, avšak zo zákona ju vlastniť nemôže) nebudú môcť ostatní vlastníci od neho požadovať náhradu.

Novela má priniesť viac povinností pre správcov. Napríklad by mal správca povinne evidovať a uchovávať všetky prijaté rozhodnutia vlastníkov v dome, vrátane zápisníc zo zhromaždení, schôdzí vlastníkov, výsledkov písomných hlasovaní a hlasovacích lístkov. Novinkou má byť aj zrušenie „hodiny čakania“ pri schôdzi vlastníkov.

Tip na čítanie: Vlastníci pozemkov okolo elektrických vedení majú povinnosti týkajúce sa drevín

„Súčasná právna úprava hovorí, že schôdza je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastní 2/3 väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Doterajšia prax však ukázala, že je to nereálna požiadavka. Podľa aktuálnej úpravy ľudia museli čakať hodinu, aby sa mohla schôdza vôbec otvoriť,“ uviedli navrhovatelia.

Hodinové čakanie podľa nich viacerých odradilo a na schôdzach býva málo vlastníkov. Preto poslanci navrhli „zbytočné čakanie“ vypustiť, súhlas 2/3 väčšiny všetkých vlastníkov by bol potrebný len pri najdôležitejších rozhodnutiach. „Napríklad pri rozhodovaní o zmluvách o úvere, o vstavbe alebo nadstavbe bytu alebo nebytového priestoru, o zriadení vecného bremena k spoločným častiam domu a podobne,“ vymenovali. Pri menej dôležitých hlasovaniach má stačiť súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov. „A najmenej dôležité veci bude môcť odhlasovať aj nadpolovičná väčšina prítomná na schôdzi,“ doplnili.

Môže vás zaujímať

Nové cestovné poriadky začnú od nedele platiť aj v Arrive