Jednou vetou

EK nás povzbudila, aby ÚVO pokračoval v profesionalizácii, uviedol Hlivák

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák, archívne

foto: TASR

Európska komisia (EK) povzbudila Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), aby pokračoval v profesionalizácii verejného obstarávania na Slovensku. Uviedol to predseda úradu Miroslav Hlivák v reakcii na jarné odporúčania EK pre jednotlivé členské štáty Európskej únie, ktoré zverejnila minulý týždeň.

Hlivák skonštatoval, že podpora Komisie v profesionalizácii tejto oblasti ho teší. „Verím, že pán premiér tento materiál opätovne čoskoro zaradí na rokovanie vlády SR, aby sa oblasť verejného obstarávania na Slovensku posunula vpred tak, ako si to želá Európska komisia, ale aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD),“ poznamenal predseda ÚVO.

Le Maire: Obchodná vojna spôsobí globálnu ekonomickú krízu

Zároveň priblížil, že profesionalizácia verejného obstarávania je súčasťou komplexnej reformy, ktorú úrad realizuje od jeho nástupu do funkcie. V rámci nej podľa jeho slov venuje zvýšenú pozornosť tiež potrebe uplatňovania aj iných kritérií než len ceny pri predkladaní ponúk. Ide o tzv. MEAT kritériá, teda najlepší pomer ceny a kvality.

Upozornil však, že na zvýšenie miery využívania týchto kritérií je nutné robiť komplex systémových krokov. Okrem legislatívnych opatrení je podľa Hliváka potrebné aj množstvo nelegislatívnych krokov úradu ako napríklad popularizácia témy u odbornej aj laickej verejnosti či odborný dialóg so zahraničnými inštitúciami a partnerskými úradmi.

Zvyšovať povedomie o tomto inštitúte je podľa Hliváka potrebné aj u podnikateľov, s ktorými ÚVO v tomto smere nadviazal odborný dialóg. Úrad spustil aj pilotný projekt zameraný na žiakov základných škôl.

Oblasť verejného obstarávania si z pohľadu predsedu ÚVO vyžaduje budovanie dôvery, pričom kľúčová je otvorená komunikácia s odbornou aj laickou verejnosťou. Tá pritom podľa neho musí byť podporovaná systémovými krokmi, ktoré úrad realizuje.

EK potvrdila, že sme v oblasti zdravotníctva urobili pokrok

„Úrad svojou činnosťou a aktivitami robí kroky smerujúce k budovaniu dôvery v nezávislý kontrolný orgán,“ skonštatoval Hlivák.

Vo verejnom obstarávaní EK odporúča Slovensku zvýšiť uplatňovanie kritérií kvality a nákladov životného cyklu.

Napriek tomu vyzdvihla zmeny v tejto oblasti. Sústredenie sa na profesionalizáciu je podľa nej krokom vpred, aj keď výhody sa objavujú len postupne. Odporučila zároveň viac využívať kvalitatívne kritérium pri súťažiach.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie