Jednou vetou

EK odporúča Slovensku prijať opatrenia vo viacerých oblastiach

Ilustračné foto

foto: TASR

Európska komisia (EK) v stredu predložila opatrenia pre jednotlivé krajiny na rok 2019. Medzi hlavné odporúčania pre Slovensko patrí dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa do roku 2020 alebo aj zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, najmä v oblasti zdravotníctva a dôchodkových systémov. Zlepšiť by sa mala aj efektívnosť a nezávislosť súdnictva a zvýšiť sa má úsilie v odhaľovaní a stíhaní korupcie.

EÚ odporúča členským štátom podporovať udržateľný a inkluzívny hospodársky rast

EK konštatuje, že verejné financie čelia dlhodobo rizikám v oblasti udržateľnosti, opatrenia potrebné na podporu plánovaných cieľových deficitov neboli podľa Bruselu konkretizované. Za problém považuje Komisia aj daňovú medzeru na DPH. EK kritizuje aj rezervy v rozpočte s tým, že znižujú predvídateľnosť jeho plnenia. Kritika sa ušla aj zavedeniu dôchodkového stropu.

EK zároveň odporúča Slovensku zlepšovať kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania na všetkých úrovniach a podporovať zručnosti. Na slovenskom trhu práce podľa EK pretrváva pozitívny vývoj v podobe zvýšenej zamestnanosti a historicky najnižších úrovní nezamestnanosti. Súčasne však dodáva, že miera dlhodobej nezamestnanosti stále zostáva nad priemerom Európskej únie (EÚ).

Slovensko by tiež z pohľadu EK malo zacieliť na hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na zdravotnú starostlivosť, výskum a inovácie, dopravu, najmä na jej udržateľnosť. Ďalej na digitálnu infraštruktúru, energetickú účinnosť, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a sociálne bývanie, a to s ohľadom na regionálne rozdiely.

Finančná správa odhalila podvody na DPH známeho obchodného reťazca

Komisia konštatuje, že reformy zamerané na zlepšenie nákladovej účinnosti systému zdravotnej starostlivosti napredujú, hoci miera ich realizácie sa v rôznych oblastiach starostlivosti líši. Ako dodala, poskytovanie zdravotníckych služieb je naďalej príliš závislé od nemocníc, ktorých dlh napriek pravidelnému odpúšťaniu stále rastie a ktoré majú ťažkosti s financovaním investícií potrebných na zlepšenie efektívnosti a kvality starostlivosti.

Politika v oblasti výskumu a inovácií podľa EK na Slovensku dopláca na neúčinnú koordináciu medzi ministerstvami a inými aktérmi. Komisia súčasne zdôraznila, že v záujme zvýšenia produktivity a zachovania procesu konvergencie v SR sú potrebné trvalé investície aj do digitálnej a dopravnej infraštruktúry a energetickej efektívnosti. Investície a inovácie môže podľa EK negatívne ovplyvniť výrazné administratívne a regulačné zaťaženie.

Vo verejnom obstarávaní odporúča zvýšiť uplatňovanie kritérií kvality a nákladov životného cyklu. EK napriek tomu vyzdvihla zmeny v tejto oblasti. Sústredenie sa na profesionalizáciu je podľa nej krokom vpred, aj keď výhody sa objavujú len postupne. Odporučila viac využívať kvalitatívne kritérium pri súťažiach.

HUAWEI: Najlepší fotomobil vyzval do unikátneho súboju profesionálne zrkadlovky aj svojho predchodcu

Odporúčania Komisie zahŕňajú aj zlepšovanie účinnosti súdneho systému a posilnenie jeho nezávislosti, a to aj pri vymenovaní sudcov. Slovensko by sa malo zamerať aj na zvýšenie úsilia na odhaľovanie a stíhanie korupcie, najmä v prípadoch korupcie veľkého rozsahu.

Snahy o boj proti korupcii brzdia z pohľadu EK organizačné a procesné nedostatky na úrovni polície a prokuratúry a slabá ochrana oznamovateľov korupcie. Obavy Komisia vyjadrila aj v súvislosti s „prieťahmi“ vo vymenovaní sudcov Ústavného súdu SR, čo by mohlo negatívne ovplyvniť súdny systém.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie