Jednou vetou

EK vydala opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti zdrojov v zdravotníctve SR

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Európska komisia (EK) odporúča, aby Slovensko v rokoch 2019 a 2020 prijalo opatrenia na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných zdrojov, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti a dôchodkových systémov. Odporúčania by mali SR pomôcť dosiahnuť strednodobý rozpočtový cieľ v roku 2020.

Urobila tak v tzv. jarnom balíku opatrení európskeho semestra 2019, v ktorom sú uvedené usmernenia hospodárskej politiky aj pre všetky ostatné členské štáty Európskej únie (EÚ) na nadchádzajúcich 12 až 18 mesiacov.

Podľa EK reformy zamerané na zlepšenie nákladovej účinnosti systému zdravotnej starostlivosti napredujú, hoci miera ich realizácie sa v rôznych oblastiach starostlivosti líši. „Vrámci opatrení vykonaných pri preskúmaní výdavkov na zdravie sa dosiahli niektoré pozitívne výsledky, najmä v nadväznosti na rad opatrení na obmedzenie nákladov v oblasti farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok. Stále však existuje priestor na zvyšovanie efektívnosti a poskytovanie lepšej starostlivosti prostredníctvom strategického prerozdeľovania zdrojov medzi rôznymi oblasťami starostlivosti,“ konštatuje sa v dokumente.

Poskytovanie zdravotníckych služieb je podľa vyjadrenia Komisie naďalej „príliš závislé“ od nemocníc, ktorých dlh napriek pravidelnému odpúšťaniu stále rastie a ktoré majú ťažkosti s financovaním investícií potrebných na zlepšenie efektívnosti a kvality starostlivosti.

EÚ ročne stráca zásluhou falšovania tovarov 60 mld. eur

V prijatom dokumente sa ďalej uvádza, že zatiaľ čo posilnenie primárnej starostlivosti je kľúčové pre zníženie využívania nemocničných služieb, ktorému sa dá vyhnúť, nízky počet všeobecných lekárov a obmedzený rozsah služieb poskytovaných v rámci primárnej starostlivosti predstavujú prekážky pre zlepšovanie efektívnosti systému zdravotnej starostlivosti.

EK tiež konštatuje, že hoci vláda iniciovala opatrenia na riešenie nedostatku pracovných síl v zdravotníctve, bude dôležité prispôsobiť takýto zámer dlhodobejšej stratégii zameranej na postupnú decentralizáciu služieb od akútnej starostlivosti, posilňovania primárnej starostlivosti a podporu preventívnych služieb.

Jarný balík opatrení tiež odporúča SR, aby na dosiahnutie zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti verejných zdrojov zacielila hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na zdravotnú starostlivosť, výskum a inovácie, dopravu, najmä na jej udržateľnosť, na digitálnu infraštruktúru, energetickú účinnosť, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a sociálne bývanie, a to s ohľadom na regionálne rozdiely. Vo verejnom obstarávaní odporúča zvýšiť uplatňovanie kritérií kvality a nákladov životného cyklu.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie