Jednou vetou

EK zistila v 10 krajinách EÚ ekonomické nerovnováhy

Ilustračná foto

foto: Pixabay

Desať krajín Európskej únie (EÚ) vykazuje ekonomické nerovnováhy a v ďalších troch krajinách sú tieto nerovnováhy nadmerné. Vyplýva to zo správ Európskej komisie (EK) o ekonomikách členských štátov Únie, ktoré zverejnila v stredu.

EK v 10 z 28 krajín EÚ zistila ekonomické nerovnováhy, patria sem Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko a Švédsko. V ďalších troch – Grécku, Taliansku a na Cypre – sú ekonomické nerovnováhy nadmerné.

Šance, že novým šéfom ECB sa stane J. Weidmann, sa zvyšujú

Podpredseda EK Valdis Dombrovskis však ocenil, že ekonomika EÚ rastie nepretržite už siedmy rok. „Tempo expanzie sa však spomalilo.“

Na udržanie dynamiky rastu je potrebná vysoká konkurencieschopnosť a konvergencia smerom k vysokým štandardom. Na to sú potrebné štrukturálne reformy a cielené investície na podporu rastu produkcie v celej Európe.

Komisárka pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Marianne Thyssenová poukázala na vývoj na trhu práce spôsobený na jednej strane demografickými zmenami a na druhej strane novými technológiami. Zároveň sa zvyšuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v niektorých krajinách Únie.

„Preto musíme prehodiť na vyššiu rýchlosť.“ Najvyššou prioritou zostáva investovanie do kvalifikácie ľudí, predovšetkým tých s najnižšou kvalifikáciou.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici požaduje, aby krajiny zvýšili odolnosť svojich ekonomík voči krízam. Na to je potrebné zníženie dlhov, zvýšenie produktivity a zefektívnenie investícií.

OPEC musí dodržiavať dohodu o znížení ťažby ropy

EK hodnotila vo svojich správach, do akej miery členské štáty implementovali odporúčania komisie z júla 2018.

Celkovo krajiny dosiahli pokrok pri presadzovaní viac než dvoch tretín odporúčaní, v niektorých boli pokroky ešte výraznejšie. Veľký progres sa dosiahol v oblasti finančných služieb, ale aj v oblasti trhu práce.

Môže vás zaujímať

INVESTOVANIE: Týmto fondom v druhom pilieri sa nedarilo, objem majetku však mierne stúpol