Jednou vetou

Ekonomická univerzita chce posilniť svoje medzinárodné postavenie

Ilustračné foto

Foto: TASR

Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave slávnostne otvorila akademický rok 2017/2018. Plánuje v ňom venovať permanentnú pozornosť oblasti vedeckovýskumnej činnosti a kvalite pedagogického procesu. Ten by mal kvalitou zodpovedať požiadavkám kladeným na ekonomické vzdelávanie a umožňovať adaptabilitu absolventov v praxi a ich uplatnenie sa na slovenskom a európskom trhu práce. TASR o tom informoval Miroslav Horňák z Centra komunikácie EU.

„Nikomu z nás nemôže byť stav na univerzite ľahostajný, všetkým nám musí záležať na tom, aké výsledky univerzita dosahuje a bude dosahovať, ako bude vnímaná ako inštitúcia v relevantnej verejnosti, ako sa k jej absolventom budú stavať potenciálni zamestnávatelia, ako ich budú hodnotiť a tým si vytvárať názor o kvalite vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na univerzite,“
 uviedol v prejave rektor univerzity Ferdinand Daňo.

EU musí podľa jeho slov aj v tomto akademickom roku upriamiť svoju pozornosť na prijímanie a realizovanie takých úloh a opatrení, ktoré univerzite umožnia upevniť jej pozíciu na poli vysokoškolského vzdelávania nielen na Slovensku, ale minimálne aj v priestore regiónu strednej Európy tak, ako to vyplýva z vízie univerzity.

„O trvalo dobrej kvalite vzdelávania na EU v Bratislave svedčí aj tá skutočnosť, že naši absolventi sú u zamestnávateľov dlhodobo najžiadanejšími spomedzi absolventov všetkých vysokých škôl. Dokumentujú to aj rôzne prieskumy a štatistické zisťovania. Táto skutočnosť je pre univerzitu veľmi potešujúca, ale aj zaväzujúca,“skonštatoval Daňo na margo úrovne pedagogického procesu EU.

Strategickým cieľom školy v školskom roku 2017/2018 je podľa rektora aj posilňovanie jej postavenia v medzinárodnom kontexte. Prioritami pre oblasť medzinárodnej dimenzie je ďalšie zvyšovanie efektívnosti a kvality vzťahov so zahraničnými univerzitami.

EU je prvá vysokoškolská inštitúcia ekonomického zamerania na Slovensku, vznikla pred 77 rokmi. Ako jediná slovenská univerzita poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia. Ponúka aj niektoré študijné programy vo vybraných informatických a jazykovedných odboroch a viac ako 100 predmetov vo viacerých svetových jazykoch. Celkovo zabezpečuje 61 študijných programov.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie