Jednou vetou

Elektronickú schránku si budú môcť zriadiť aj ľudia mladší ako 18 rokov

Ilustračné foto

foto: Pixabay

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) navrhuje zjednotiť a zjednodušiť využívanie elektronických služieb. Do parlamentu predložil rozsiahly návrh zákona o e-Governmente, ktorý plénum v stredu schválilo. Zmeny sa majú dotknúť elektronických schránok, autentifikácie či elektronickej komunikácie Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Kamenický sa obáva, že ďalším odkladom pokút sa oddiali zavádzanie eKasy

Prijatie novely má umožniť zriadenie elektronickej schránky aj ľuďom mladším ako 18 rokov. ÚPVII tak chce rozšíriť možnosti jej používania. „Elektronický občiansky preukaz, ktorý je primárnym nástrojom na prístup do elektronickej schránky, sa vydáva po dovŕšení 15. roku veku, preto považujeme za vhodné v tomto čase aj plošne vytvárať elektronické schránky pre fyzické osoby,“ uvádza sa v návrhu zákona.

V prípade elektronických schránok má návrh umožniť začať konať o neúčinnosti doručenia aj bez návrhu adresáta, ak správca modulu elektronických schránok oznámi, že nastal objektívny technický problém s doručovaním.

Návrh upravuje aj povinné zverejňovanie nástrojov na tvorbu elektronických podaní prostredníctvom OpenAPI, taktiež sa majú rozšíriť možnosti používania eID a údajov z registrov pre subjekty súkromného práva.

Návrh umožňuje so súhlasom klientov získavať údaje z registra fyzických osôb a používať na overenie totožnosti klientov eID (alebo doklad o pobyte) za rovnakých podmienok.

Právna norma sa týka aj komunikácie Slovenského pozemkového fondu (SPF). „Dôvodom je snaha o elektronizáciu procesov SPF v spojení so zavedením povinnej elektronickej komunikácie od 1. januára 2020,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

URPINER: Toto všetko chystáme pre fanúšikov na Pohode v Trenčíne. Nenechajte si to ujsť

Umožniť sa má elektronické doručovanie písomností, ako aj automatizované získavanie údajov, ktoré sú pre činnosť SPF nevyhnutné. Povinnú elektronickú komunikáciu v prípade fondu navrhuje novela pre právnické osoby a podnikateľov.

V časti o úhradách orgánom verejnej moci návrh zákona vypúšťa ustanovenia o akreditovaných platiteľoch a navrhuje ponechať len úpravu pre platby prostredníctvom integrovaných obslužných miest (IOM).

Dôvodom je, že od času zavedenia úpravy akreditovaných platiteľov sa v úhradách orgánom verejnej moci v praxi presadilo riešenie platieb prostredníctvom tzv. systému eKolok a ustanovenia o akreditovaných platiteľoch sa stali prakticky zastaranými.

Zároveň platí, že uvedenou zmenou sa eKolok nestáva jediným platobným nástrojom pre IOM, rozsah platobných nástrojov pre IOM zostáva nezmenený.

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh z výborov. Po novom sa umožní realizácia bezhotovostných on-line platieb najmä za správne a súdne poplatky prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice ako centrálneho komponentu pre bezhotovostné on-line platby za služby štátu.

Podnikatelia nebudú pokutovaní za nezavedenie eKasy do konca roka 2019

„Hlavným cieľom je zefektívnenie a zlepšenie ponuky elektronických platobných služieb v oblasti úhrad za služby štátu prostredníctvom konsolidácie a zjednotenia platobných mechanizmov, rozšírenia ponuky dostupných platobných kanálov, a tým aj zabezpečenie používateľského komfortu pri platbách za služby štátu, ako aj systematické a metodicky správne zúčtovanie platieb za služby štátu,“ uvádza sa v schválenom pozmeňujúcom návrhu.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie