Jednou vetou

Energetici upozorňujú na zákonné právo vstúpiť na súkromný pozemok

Ilustračné foto

pixabay

Ak vlastník súkromného pozemku neumožní prístup k elektrickým vedeniam, stĺpom, stožiarom či trafostaniciam Stredoslovenskej distribučnej (SSD), a. s., môže skončiť na súde alebo v exekúcii. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.

Upozornil, že vlastníkom a prevádzkovateľom energetických zariadení je distribučná spoločnosť a jej zamestnanci k nim majú právo prístupu zaručené zákonom. „Môžu tak s nimi manipulovať, vykonávať údržbu či odstraňovať poruchy. Ide o činnosti vo verejnom záujme, pretože dostupnosť elektrickej energie je v súčasnosti nevyhnutná takmer vo všetkých sférach ľudského života,“ uviedol Gejdoš.

Mnoho majiteľov podľa neho netuší, že sú povinní energetikom tieto zariadenia v prípade potreby sprístupniť. „Niekedy ich totiž oddeľuje od verejného priestranstva napríklad plot alebo brána. Ak niekto úmyselne bráni vstupu, energetici sa môžu obrátiť na súd alebo orgány činné v trestnom konaní,“ dodal hovorca distribútora.

ÚRSO: V elektroenergetike sa vlani vyplatili kompenzačné platby za 389.817 eur

„Vlastníci často podmieňujú vstup na svoj pozemok preložením zariadenia, napríklad stĺpu, mimo ich nehnuteľnosti na náklady distribučnej spoločnosti. Zákon o energetike pritom hovorí, že náklady znáša ten, kto preloženie vyvolal. Niekedy to ale nie je možné zrealizovať z technických či bezpečnostných príčin alebo pre nevhodný terén,“ vysvetlil riaditeľ právneho oddelenia SSD Marián Cesnek.

Zákon o energetike definuje všetky energetické zariadenia ako vecné bremená. Majiteľ pozemku ich musí strpieť a nesmie do nich nijako zasahovať. Ťarcha vecného bremena zostáva na parcele aj po jej predaji ďalšej osobe alebo subjektu, doplnil Gejdoš.

S finančnou správou sa bude komunikovať len elektronicky. Koho sa zmena bude týkať?

SSD podľa neho eviduje niekoľko prípadov, keď vlastník pozemku úmyselne zabránil vstupu zamestnancov k zariadeniu, ktoré chceli skontrolovať alebo opraviť. „Mali sme prípad, keď vlastník zamuroval vstup do trafostanice. Iný navozil k stožiarovej trafostanici úmyselne kopu hnoja, aby zabránil prístupu techniky a rekonštrukcii. V jednom prípade vlastník poľa vykopal a zvalil elektrický stĺp. Počas riešenia konfliktu vytiahol na našich zamestnancov sekeru,“ spomenul konkrétne prípady Cesnek.

Pri nerešpektovaní práva energetikov vstúpiť na pozemok môže majiteľ dostať podľa hovorcu SSD pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie. „Ak nerešpektuje ani nariadenie súdu o sprístupnení zariadenia, môže sa dostať do exekúcie. Vtedy mu hrozia niekoľkotisícové sankcie. Distribútor si totiž môže nárokovať aj zbytočné výjazdy a odstávky elektriny. V prípade, že ide o úmyselné konanie, majiteľ pozemku sa môže dopustiť trestného činu všeobecného ohrozenia prevádzky verejnoprospešného zariadenia. V obzvlášť závažných situáciách môže vinník v krajnom prípade skončiť aj vo väzení. Elektrické vedenie je strategická časť infraštruktúry krajiny vybudovaná vo verejnom záujme a so všeobecným prospechom, preto ho zákon prísne ochraňuje,“ zdôraznil Gejdoš.

Volkswagen expanduje, v Číne sa budú otvárať ďalšie továrne

Povinnosťou energetikov, pokiaľ sa potrebujú pohybovať po cudzom pozemku, je podľa zákona informovať majiteľa poštou najmenej 15 dní vopred. „V prípade, že mu termín vstupu nevyhovuje, môže si dohodnúť náhradný. Ak plánujú zamestnanci SSD vstúpiť naraz na väčší počet pozemkov v jednej lokalite, oznámenie doručia mesiac vopred samospráve. Tá by sa mala postarať o to, aby sa dostalo ku všetkým dotknutým,“ podotkol hovorca distribútora.

Výnimkou sú nečakané poruchy a kalamity, tie treba odstrániť okamžite. „Môžu ohrozovať majetok, ale aj život a zdravie osôb. V takomto prípade môžu energetici prísť na miesto bez predošlého upozornenia. Aj v takých situáciách sa však snažia zamestnanci SSD upovedomiť majiteľa. Po vstupe energetikov na súkromný pozemok je ich povinnosťou dať všetko do pôvodného stavu. Keď niečo rozkopú, musia to zakopať, alebo ak niečo poškodia, musia to opraviť alebo nahradiť,“ dodal Gejdoš.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie