Jednou vetou

Energetická bezpečnosť štátu je zabezpečená, SR má ropu na 92,6 dňa

Ilustračná foto

Foto: TASR

Energetická bezpečnosť štátu je zabezpečená, Slovensko má v prípade potreby k dispozícii zásoby ropy na 92,6 dňa.

Zisk ropného koncernu Exxon Mobil klesol v 1. kvartáli takmer o polovicu

Rafinéria Slovnaft je v prevádzke a spracováva ropu, prepravca ropy – spoločnosť Transpetrol – úzko koordinuje postup s prepravnými spoločnosťami a odberateľmi za účelom obnovenia dodávok.

Uviedol to v súvislosti s kontaminovanou ruskou ropou v spoločnom vyhlásení Ministerstva hospodárstva SR, Správy štátnych hmotných rezerv SR, Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, spoločností Slovnaft a Transpetrol Anton Molnár, hovorca Slovnaftu.

Informoval, že v piatok (26. 4.) bolo na pôde Slovnaftu stretnutie zástupcov jednotlivých strán. Účelom stretnutia bola identifikácia súčasného stavu a aktuálna výmena informácií o dodávkach ropy na území Slovenskej republiky.

Vo štvrtok (25. 4.) podľa neho spoločnosť Transpetrol uzatvorila ropovodnú sieť po tom, čo spoločnosť Slovnaft odmietla akceptovať problematickú ropu vzhľadom na možné poškodenie technologických zariadení v rafinérii. Situácia je v súčasnosti monitorovaná a plne pod kontrolou.

Slovnaft: Rafinériu čakajú v najbližších týždňoch plánované pravidelné odstávky

Zdôraznil, že na zastavenie dodávok ropy je rafinéria pripravená reagovať použitím vlastných zásob suroviny tak, aby nebolo ohrozené zásobovanie trhov s palivami a ropnými produktmi. Zároveň v rafinérii dnešným dňom začínajú dlhodobo plánované generálne revízie, počas ktorých sa spracováva menej ropy a rafinéria je predzásobená ropnými produktmi.

Ubezpečil, že situácia nemá vplyv na kvalitu palív predávaných na čerpacích staniciach Slovnaft, ani na palivá predávané veľkoobchodným zákazníkom. Palivá aj naďalej spĺňajú vysoký kvalitatívny štandard a všetky normou požadované technické parametre.

Podčiarkol, že v prípade potreby uvoľňovania núdzových zásob udržiava Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov núdzové zásoby na úrovni 92,6 dňa priemerných denných čistých dovozov. Energetická bezpečnosť štátu je teda v oblasti ropy a ropných výrobkov zabezpečená veľmi dobre.

V prípade, že aktuálna situácia bude pretrvávať dlhší čas, predseda Správy štátnych hmotných rezerv je podľa Molnárových slov pripravený zvolať poradný orgán pre ropnú bezpečnosť a situácia bude riešená aj v súčinnosti s vládou podľa postupov stanovených zákonom.

Dovoz nekvalitnej ruskej ropy zastavilo aj Slovensko

„Ministerstvo hospodárstva situáciu veľmi pozorne sleduje a na expertnej úrovni úzko komunikuje so spoločnosťami Slovnaft, Transpetrol, ako aj Správou štátnych hmotných rezerv. Rezort priebežne vyhodnocuje situáciu a v prípade potreby je pripravený riešiť ju aj na vládnej úrovni, keďže sa dotýka energetickej bezpečnosti. Pripomíname, že Slovensko má pre takéto prípady pripravené primerané rezervy,“ reagoval odbor komunikácie MH SR.

Molnár dodal, že spoločnosť Transpetrol koordinuje svoje aktivity s prepravnými spoločnosťami a snaží sa o čo najrýchlejšie obnovenie dodávok s požadovanými parametrami kvality ropy. „O presnom termíne obnovenia plynulej prevádzky ropovodu budeme verejnosť aj médiá neskôr informovať,“ doplnil hovorca Slovnaftu.

Môže vás zaujímať

Štátny rozpočet skončil ku koncu júla v mínuse cez 3,8 mld. eur