Jednou vetou

EP sa pri uzávierke účtov EÚ na rok 2017 kriticky vyjadril voči Slovensku

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok večer schválili väčšinu absolutórií k rozpočtu EÚ za rok 2017. Slovensko bolo v tejto súvislosti kritizované za verejné obstarávanie.

Europoslanci hlasovali o 53 správach o absolutóriu k rozpočtu z roku 2017, ktoré sa týkali všetkých európskych inštitúcií, agentúr a spoločných podnikov EÚ a Európskeho rozvojového fondu. Poslanci privítali znižujúcu sa mieru chybovosti pri čerpaní prostriedkov EÚ, ktorá podľa odhadu Európskeho dvora audítorov (EDA) spadla na úroveň 2,4 %, čo je zatiaľ historické minimum.

Uznesenie týkajúce sa absolutória pre Európsku komisiu vyjadruje obavy v súvislosti s rastúcim nedostatkom prostriedkov na úhradu finančných záväzkov EÚ. Nesplatené rozpočtové záväzky Únie dosiahli novú rekordnú úroveň 267,3 miliardy eur, pričom EDA očakáva do roku 2020 ich ďalší nárast. Poslanci upozornili, že rozpočet EÚ nesmie vykazovať žiaden deficit a rastúce množstvo neuhradených platieb v skutočnosti predstavuje finančný dlh.

Parlament požiadal eurokomisiu, aby členským štátom poskytla maximálnu podporu na zlepšenie čerpania prostriedkov z eurorozpočtu. Menej žiadostí o čerpanie zo strany členských štátov predstavuje možné riziko pre budúce plnenie rozpočtu, nakoľko môže dôjsť k nakopeniu oneskorených platieb na konci programového obdobia.

Slovensko sa spolu s Maďarskom stalo terčom kritiky poslancov v súvislosti s nedostatkami v sektore verejného obstarávania, pričom v uznesení bolo spomenuté, že postupy predkladania ponúk v rámci verejného obstarávania mohli nadobudnúť pololegálne formy, ktoré bránia spravodlivej hospodárskej súťaži a môžu umožňovať podvody.

Tusk: EÚ by nemala zrádzať Britov, ktorí sú proti brexitu

Schválený text v tejto súvislosti pripomenul aj výsledky návštevy delegácie Výboru EP pre kontrolu rozpočtu (CONT) na Slovensku, ktorá odhalila mnoho nedostatkov a rizík — vrátane možnej infiltrácie organizovaného zločinu — v procesoch spravovania a kontroly finančných prostriedkov EÚ.

Europoslanci skritizovali aj konflikt záujmov českého premiéra Andreja Babiša a vyzvali Európsku komisiu, aby tento prípad dôkladne prešetrila a aby voči konfliktom záujmov uplatňovala politiku nulovej tolerancie.

Slovensko a Česká republika boli spomenuté aj pre narastajúce nerovnosti pri poľnohospodárskych platbách. Uznesenie EP upozornilo, že napriek tomu, že veľké poľnohospodárske podniky obhospodarujúce viac ako 250 ha predstavujú iba 1,1 % všetkých poľnohospodárskych podnikov, dostávajú až 22,1 % celkovej priamej pomoci. Poslanci si spomedzi všetkých členských štátov EÚ všimli rýchly nárast nerovností najmä na Slovensku a v Česku, kde 7 % príjemcov dostáva v súčasnosti viac ako 70 % všetkých priamych poľnohospodárskych platieb. Parlament vyzval eurokomisiu, aby sa nerovnakým zaobchádzaním s farmármi zaoberala.

Proces udeľovania absolutória je konečným schválením využívania finančným prostriedkov v danom roku. Europarlament môže absolutórium udeliť, odložiť alebo odmietnuť. Udelenie absolutória formálne uzatvára daný rozpočtový rok.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie