Jednou vetou

EÚ chce podporiť spoluprácu medzi daniarmi a colníkmi

Ilustračné foto

foto: TASR/AP

Európska komisia (EK) v piatok navrhla zaviesť do budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ (2021 – 2027) opatrenia v hodnote 1,2 miliardy eur, ktoré zlepšia a zefektívnia spoluprácu členských štátov v daňových a colných záležitostiach. Ide o programy Colníctvo a Fiscalis.


Podľa stanoviska EK financovanie týchto programov prispeje k tomu, aby EÚ mohla aj naďalej ponúkať podnikom neobmedzený a jednoduchý prístup na jednotný trh, aby sa darilo obchodu, aby boli občania chránení pred vstupom nebezpečného tovaru do Únie na vonkajších hraniciach a aby mali členské štáty potrebné nástroje na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom.

Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti pripomenul, že ochrana colného územia EÚ a uplatňovanie spoločných pravidiel na dane si vyžaduje intenzívnu spoluprácu medzi príslušnými národnými orgánmi. O to sa podľa neho postarajú dva nové programy – Colníctvo a Fiscalis.

V Maďarsku odhalili bandu falšujúcu faktúry za milióny eur aj za firmy zo SR

„Daňovým a colným orgánom členských štátov, ktoré spolupracujú v prospech našich občanov a podnikov, poskytnú nebývalé výhody. Za minimálne náklady prinesú skutočnú európsku pridanú hodnotu,“ zdôraznil Moscovici. Komisia pre program EÚ Colníctvo navrhla trvalý finančný záväzok vo výške 950 miliónov eur (0,07 % budúceho rozpočtu EÚ) a pre program Fiscalis 270 miliónov eur (0,02 %).

Program Colníctvo má prispieť k vytvoreniu modernej colnej únie, ktorá sústredí pozornosť na záujmy európskych podnikov a občanov tým, že zvýši výmenu informácií a údajov medzi národnými colnými správami, aby zlepšili odhaľovanie pohybu nebezpečného a falšovaného tovaru (v roku 2017 bolo na hraniciach EÚ zaistených 2,7 mil. kusov munície a 188.000 kusov výbušnín). Prispeje k zvyšovaniu objemu obchodu, podporí colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a správnom výbere cla, DPH pri dovoze a spotrebných daní a vytvorí lepšie stratégie riadenia rizika na ochranu finančných záujmov EÚ, čiže pomôže zlepšiť odozvu EÚ na bezpečnostné hrozby a cezhraničnú trestnú činnosť.

Program Fiscalis bude podporovať spoluprácu medzi daňovými správami členských štátov a prispievať k boju proti daňovým podvodom, únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. To sa má zabezpečiť zavedením kvalitnejších a prepojenejších systémov IT, výmenou osvedčených postupov a odbornou prípravou, spoločnými akciami v oblasti riadenia rizík a auditov a podporovaním konkurencieschopnosti Únie stimulovaním inovácií a sprostredkovaním nových hospodárskych modelov.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie