Jednou vetou

EÚ dá našim školákom na zdravé potraviny vyše dva milióny eur

Viac ako 30 miliónov detí v Európskej únii dostáva v rámci školského programu mlieko, ovocie a zeleninu. Okrem toho únia prispieva deťom aj na mlieko. Čo hovoria čísla?

V školskom roku 2016/2017 sa viac ako 12,2 milióna detí v 79-tisíc školách zapojilo do programu Únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a približne 18 miliónov detí do programu Únie na podporu konzumácie mlieka v školách. Predstavuje to viac ako 74-tisíc ton ovocia a zeleniny a viac ako 285-tisíc ton mliečnych výrobkov rozdelených najmä medzi deťmi vo veku od 6 do 10 rokov.

Okrem toho, že školský program EÚ zabezpečuje distribúciu týchto produktov, podporuje zdravé stravovacie návyky u detí a zahŕňa aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Európsky poľnohospodári nám dodávajú kvalitné, bezpečné a zdravé potraviny a vďaka tomuto školskému programu tieto produkty prispievajú k dobrému zdraviu našich najmladších občanov. Deti sa pritom v ranom veku naučia aj to, odkiaľ naše potraviny pochádzajú a aký význam má chuť a výživa. Komisia sa s hrdosťou podieľa na tomto vzdelávacom procese. V školskom roku 2018/2019 sa v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky vyčlení 250 miliónov EUR na kontinuálne fungovanie školského programu EÚ.“

V rámci tohto programu sa každý školský rok vyhradí 150 miliónov eur na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko a iné mliečne výrobky. Nedávno boli odsúhlasené rozpočtové prostriedky pre všetkých 28 členských štátov zapojených do programu v školskom roku 2018/2019 a očakáva sa, že Komisia ich schváli do konca marca.

Ako je na tom Slovensko?

Slovensko sa zapojilo do programu od začiatku jeho realizácie v EÚ. V školskom roku 2014/2015 sa oproti roku 2009/2010 dodalo do škôl 3,75- krát viac čerstvých produktov ovocia a zeleniny. V školskom roku 2015/2016 sa zapojilo 2963 školských zariadení. Počet zapojených škôl každý rok narastá.

Rozpočet pre Slovensko predstavuje na školský rok 2018/2019  pre program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách 2 113 724 eur a na program na podporu konzumácie mlieka v školách 990 350 eur.

Môže vás zaujímať

Nitriansky Jaguar Land Rover získal povolenie na rozšírenie svojej výroby