Jednou vetou

EÚ vyzvala SR na úplné zavedenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí

Ilustračné foto

foto: TASR/AP

Írsko a Slovensko musia do svojej vnútroštátnej legislatívy zaviesť všetky prvky štvrtej smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí. Uviedla vo štvrtok Európska komisia (EK) v rámci svojho mesačného súboru rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia povinnosti.

Komisia pravidelne podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Exekutíva EÚ v rámci politiky „spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť“ zaslala odôvodnené stanovisko Írsku a Slovensku pre neúplnú transpozíciu štvrtej smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí. Touto smernicou sa posilňujú existujúce pravidlá, vďaka čomu sa zefektívňuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Smernica mala byť transponovaná v júni 2017

Komisia pripomenula, že tieto pravidlá zlepšujú aj transparentnosť na účely zamedzenia vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Všetky členské štáty mali túto smernicu transponovať do 26. júna 2017. Írsko a Slovensko v súvislosti so smernicou predložili čiastočné oznámenie, ale hlavné právne predpisy, ktorými sa transponuje smernica, sú v oboch krajinách v legislatívnom procese.

Podľa oznámenia EK Írsko a Slovensko majú dva mesiace na to, aby si splnili povinnosti. V opačnom prípade môže eurokomisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Môže vás zaujímať

Štát ako prevádzkovateľ mýtneho systému bude mať priamy vplyv na efektivitu výberu mýta, tvrdí expert