Jednou vetou

EuroGas nateraz neuspel v medzinárodnej arbitráži so Slovenskom o ťažbu mastenca

Ilustračné foto

TASR

Spoločnosť EuroGas nateraz neuspela v arbitráži so Slovenskom o údajne nelegálne odobratie licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome. Na svojom webe to priznal predseda predstavenstva EuroGas Wolfgang Rauball.

„Tribunál Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID) rozhodol koncom minulého týždňa, že v tomto spore nie je príslušný rozhodnúť, čím dal za pravdu Slovenskej republike. Paragraf 52 jeho štatútu však umožňuje žiadať o anuláciu rozhodnutia a túto klauzulu chceme využiť,“ povedal pre TASR Rauball.

Kriminálne správanie vlastníkov spoločnosti SIH

Po podaní žiadosti začne plynúť 120-dňová lehota. „Komisia potom definitívne rozhodne, či sa môže verdikt tribunálu anulovať, alebo nie,“ dodal Rauball s tým, že do konca týždňa budú známe ďalšie relevantné informácie v tejto kauze a pokiaľ by aj EuroGas celkovo neuspel, chce podať žalobu na americkom federálnom súde proti rakúskej spoločnosti Schmid Industrieholding (SIH) a jeho dcérskej spoločnosti Eurotalc, ktorá je na Slovensku držiteľom licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome.

„Nazbierali sme dostatok dôkazov o kriminálnom správaní sa vlastníkov spoločnosti SIH a ich prepojení so štátnymi banskými orgánmi v SR, ktoré dlhé roky poškodzujú EuroGas a jeho akcionárov,“ zdôraznil Rauball.

Robert Schmid, majiteľ spoločnosti SIH, viackrát odmietol Rauballove obvinenia. „Pán Rauball rád útočí na každého, na mňa, na Slovenskú republiku, na banské úrady. Považujem to celé za vymyslené konštrukcie z jeho strany, ku ktorým sa nechcem viac vyjadrovať,“ uviedol v reakcii pre TASR Schmid.

Odškodné v miliardovej výške

Arbitráž na pôde ICSID sa začala v roku 2014 a v rámci nej EuroGas ako žalobca požaduje od SR náhradu 2,3 miliardy eur za zmarenú investíciu. Arbitráž na pôde ICSID znamená i to, že proti nálezu tribunálu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok okrem možnosti jeho zrušenia z dôvodu vážnych procesných chýb.

EuroGas AG hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA.

Celková suma požadovaného odškodného sa vyšplhala na 1,5 miliardy eur. EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. Ministerstvo financií SR však popiera, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie