EuroGas opäť žaluje Slovensko pre údajne nelegálne odobratie licencie. Arbitráž bude v roku 2018

Ťažba mastenca v Gemerskej Polome v okrese Rožňava

Foto: TASR

Spoločnosť EuroGas chce v roku 2018 opäť žalovať Slovenskú republiku za údajne nelegálne odobratie licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome v rámci medzinárodnej arbitráže. TASR o tom informoval predseda predstavenstva spoločnosti Wolfgang Rauball.

„Na základe nových dôkazov získaných počas posledných dvoch mesiacov EuroGas nariadil svojim americkým právnikom, aby opäť zažalovali Slovenskú republiku na pôde Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID),“ konštatoval Rauball, ktorý už v jednej arbitráži o mastenec proti SR neuspel.

EuroGas sa podľa ministerstva nezákonne zlúčil

Tribunál ICSID vo svojom rozhodnutí v auguste tohto roku akceptoval jurisdikčné námietky, ktoré vzniesla slovenská strana. „V priebehu arbitráže sa totiž preukázalo, že pokiaľ sa pôvodná zahraničná americká spoločnosť EuroGas (I) dostala v roku 2004 do konkurzu, v roku 2005 bola založená spoločnosť s rovnakým menom EuroGas (II), pričom obe spoločnosti sa po ukončení konkurzu zdanlivo zlúčili. Tribunál dospel k jednohlasnému záveru, že žalobca EuroGas (II) sa nelegálne snažil zlúčiť so spoločnosťou EuroGas (I). Keďže išlo o nelegálne zlúčenie, nemohli na žalobcu EuroGas (II) prejsť žiadne práva, ktoré by si mohol uplatňovať v tejto arbitráži,“ napísalo v stanovisku Ministerstvo financií SR.

Rauball však uviedol, že táto arbitráž sa ešte neskončila. Spoločnosť Belmont, ktorá spolu s EuroGasom žalovala SR, využila v zákonnej lehote klauzulu o anulácii rozhodnutia a podala protest. „Komisia musí definitívne rozhodnúť, či sa môže verdikt tribunálu anulovať, alebo nie. V prípade, že verdikt anuluje, arbitráž proti SR sa obnoví a bude v nej pokračovať Belmont,“ upozornil Rauball, ktorý naďalej tvrdí, že EuroGas chce podať žalobu aj na americkom federálnom súde proti rakúskej spoločnosti Schmid Industrieholding (SIH) a jeho dcérskej spoločnosti Eurotalc, ktorá je na Slovensku držiteľom licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome.

Spoločnosť má dôkazy o kriminálnom správaní

„Nazbierali sme dostatok dôkazov o kriminálnom správaní sa vlastníkov spoločnosti SIH a ich prepojení so štátnymi banskými orgánmi v SR, ktoré dlhé roky poškodzujú EuroGas a jeho akcionárov,“ dodal Rauball.

Robert Schmid, majiteľ spoločnosti SIH, viackrát odmietol Rauballove obvinenia. „Pán Rauball rád útočí na každého, na mňa, na Slovenskú republiku, na banské úrady. Považujem to celé za vymyslené konštrukcie z jeho strany, ku ktorým sa nechcem viac vyjadrovať,“ uviedol v reakcii pre TASR Schmid.

Arbitráž na pôde ICSID sa začala v roku 2014 a jej výsledok znamená i to, že proti nálezu tribunálu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok okrem možnosti jeho zrušenia z dôvodu vážnych procesných chýb.

Arbitrážami hrozia od roku 2010

EuroGas AG hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vtedy vyšplhala na 1,5 miliardy eur.

EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. MF SR však popiera, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.

Môže vás zaujímať

KOZ SR a lídri PS-Spolu rokovali o opatreniach pre férové Slovensko