Jednou vetou

Eurokomisia zverejnila návrhy o reforme Svetovej obchodnej organizácie

Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová

foto: TASR

Európska komisia (EK) v utorok zverejnila dokument, v ktorom načrtáva svoj prístup k reforme Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Svojim partnerom ho predstaví na stretnutí 20. septembra v Ženeve, ktoré pri tejto príležitosti zvolala Kanada.
Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová predložila prvý súbor návrhov na modernizáciu WTO a prispôsobenie pravidiel medzinárodného obchodu výzvam globálneho hospodárstva. Upozornila, že mnohostranný obchodný systém v posledných desaťročiach poskytoval pre spoločnosti na celom svete stabilný, predvídateľný a účinný rámec, čo pomohlo mnohým ekonomikám rýchlo rásť.

„WTO potrebujeme aj dnes, aby garantovala otvorený a spravodlivý obchod založený na pravidlách. Napriek všetkému, čo Svetová obchodná organizácia dosiahla, nebola schopná dostatočne sa prispôsobiť rýchlo sa meniacej globálnej ekonomike. Svet sa zmenil, WTO nie. Je najvyšší čas začať s modernizáciou tohto systému, aby v záujme všetkých opäť dokázal reagovať na výzvy súčasnej celosvetovej ekonomiky. A EÚ musí v tomto procese prevziať vedúcu úlohu,“ uviedla počas stretnutia s novinármi.

Štát si požičal v dvoch aukciách štátnych dlhopisov vyše 200 mil. eur

Podľa stanoviska komisárky EÚ zostáva neochvejným podporovateľom mnohostranného obchodného systému. Z tohto dôvodu Európska rada na zasadnutí v dňoch 28. až 29. júna (summit EÚ) poverila Európsku komisiu, aby začala pracovať na modernizácii WTO, ktorej cieľom bude prispôsobiť ju meniacemu sa svetu a posilniť jej efektivitu.

V koncepčnom dokumente, ktorý už bol prekonzultovaný s členskými štátmi EÚ, sa načrtáva smerovanie tohto modernizačného úsilia. Návrhy sa týkajú troch kľúčových oblastí: aktualizácie súboru pravidiel medzinárodného obchodu, ktorej cieľom je zohľadniť súčasnú svetovú ekonomiku; posilnenia monitorovacej úlohy WTO a do tretice vyriešenia patovej situácie v prípade mechanizmu WTO na urovnávanie sporov.

Komisia pripomenula, že EÚ už začala spolupracovať s ostatnými partnermi v rámci WTO. S USA a Japonskom je to v rámci trojstranných rozhovorov, s Čínou v rámci špecializovanej pracovnej skupiny vytvorenej počas posledného samitu EÚ – Čína a s ostatnými partnermi zatiaľ na úrovni ministrov obchodu skupiny G20.

Shrek sa nekoná, vrátenie peňazí je v nedohľadne. Nejde o jediné predstavenie

EÚ bude v nadchádzajúcich týždňoch naďalej diskutovať o týchto prvých návrhoch s rôznymi partnermi s cieľom pripraviť pre WTO konkrétne návrhy. Európsky parlament a Rada budú o týchto rokovaniach v plnej miere informovaní.

Exekutíva EÚ v tejto súvislosti upozornila, že WTO v súčasnosti čoraz viac zaťažujú nepružné postupy a protichodné záujmy jednotlivých krajín, pričom mechanizmus na riešenie obchodných sporov môže byť čoskoro paralyzovaný. A to z dôvodu blokovania nominácií nových členov Odvolacieho orgánu WTO. A napokon úlohu WTO ako monitorovacieho orgánu ohrozuje aj nedostatočná transparentnosť zo strany mnohých krajín.

Môže vás zaujímať

Štát podporí sezónnu prácu u ovocinárov a zeleninárov