Europoslanci presadili ambiciózny plán zníženia emisií CO2 z nových automobilov

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili návrh Európskej komisie na zníženie emisií CO2 z nových automobilov do roku 2030.

Nová legislatíva je výsledkom predošlej dohody vyjednávačov EP a Rady EÚ. Poslanci a ministri členských štátov EÚ odobrili zníženie emisií z nových osobných automobilov do roku 2030 o 37,5 %. Európska komisia pôvodne navrhovala zníženie emisií o 30 %. Emisie oxidu uhličitého z ľahkých úžitkových vozidiel by do roku 2030 mali klesnúť o 31 %.

Z novej štátnej dotácie môže byť v tomto roku podporených až 1200 domov

„Parlament intenzívne bojoval za ochranu environmentálnej integrity návrhu a za skutočné prínosy v oblastiach zdravia, ochrany spotrebiteľa a inovácií pre európskych občanov. Túto legislatívu sa nám podarilo presadiť napriek zúrivému odporu automobilového priemyslu a niektorých členských štátov, ktoré odmietajú uznať príležitosti vyplývajúce z ambicióznejších cieľov,“ uviedla po hlasovaní v pléne EP spravodajkyňa pre túto oblasť, maltská poslankyňa Miriam Dalliová.

Za nariadenie hlasovalo 521 poslancov, 63 bolo proti a 34 sa zdržali hlasovania. Nariadenie stanovuje, že výrobcom automobilov, ktorých priemerné emisie prekročia stanovené limity, bude vyrubený takzvaný poplatok za nadmerné emisie. Eurokomisia do roku 2023 odporučí, či by tieto poplatky mali byť využité na financovanie spravodlivého prechodu na mobilitu s nulovými emisiami a na podporu rozvoja zručností pracovníkov automobilového priemyslu.

Dokument tiež požaduje, aby sa emisie automobilov posudzovali počas celého ich životného cyklu s využitím metodiky EÚ. Komisia by mala do roku 2023 posúdiť reálnosť vypracovania spoločnej metodiky hodnotenia a jednotného vykazovania údajov a prípadne predložiť v tejto veci legislatívny návrh.

Volkswagen spojí sily s Amazonom

V správe EP sa uvádza, že doprava je jediné významné odvetvie v EÚ, v rámci ktorého emisie skleníkových plynov nezaznamenali od roku 1990 žiaden výraznejší pokles.

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry z roku 2016 sa zo všetkých druhov dopravy podieľa na emitovaní skleníkových plynov v najväčšej miere cestná doprava (72,9 %), ktorá je zároveň zodpovedná za 20 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

Môže vás zaujímať

Česko od digitálnej dane neustúpi, napriek vyhrážkam Washingtonu