Jednou vetou

Europoslanci schválili smernicu o vyslaných pracovníkoch

Európsky parlament

foto: TASR

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválili konečné znenie smernice o vyslaných pracovníkoch. Nová legislatíva pracovníkom vyslaným do iného členského štátu EÚ má zabezpečiť rovnakú mzdu za rovnakú prácu na rovnakom mieste.

Smernica, na ktorej sa dohodli vyjednávači EP s Radou EÚ, by mala zvýšiť ochranu vysielaných pracovníkov a zaistiť spravodlivejšiu hospodársku súťaž pre podniky na vnútornom trhu EÚ. Poslanci jej konečné znenie prijali väčšinou hlasov – za hlasovalo 456 poslancov, proti bolo 147 a 49 členov zákonodarného zboru EÚ sa zdržalo hlasovania.

Vláda bude vytvárať tlak, aby minimálna mzda v roku 2019 prekročila 500 eur

Schválený text uvádza, že všeobecné pravidlá odmeňovania hostiteľského členského štátu sa budú vzťahovať aj na pracovníkov vyslaných na jeho územie z iného členského štátu EÚ. Okrem právnych predpisov môžu členské štáty rozhodnúť, že voči pracovníkom vyslaným na ich územie sa budú uplatňovať aj ustanovenia veľkých reprezentatívnych regionálnych alebo odvetvových kolektívnych zmlúv, ktoré sa doteraz týkali iba pracovníkov v stavebnom sektore.

EP v správe pre médiá upozornil, že náklady spojené s cestovaním, stravovaním a ubytovaním vyslaných pracovníkov by mali hradiť zamestnávatelia a zamestnancom by nemali byť strhávané z platov. Zamestnávatelia tiež budú musieť vyslaným pracovníkom zaistiť dôstojné ubytovanie v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Vyslanie by nemalo trvať dlhšie ako dvanásť mesiacov, s možným predĺžením o ďalších šesť mesiacov. Na zamestnanca, ktorý ostane v danom členskom štáte po uplynutí tejto lehoty, sa začnú vzťahovať všetky predpisy hostiteľskej krajiny týkajúce sa pracovných podmienok.

Premiér: Budem sa snažiť, aby pracujúcich za minimálnu mzdu bolo menej

Poslanci presadili, aby členské štáty úzko spolupracovali v snahe ochrániť pracovníkov pred podvodným vysielaním. To môže nastať vtedy, ak sa podnik so základňou a zamestnancami v istom členskom štáte zaregistruje ako schránková firma v inej krajine EÚ a z dôvodu šetrenia nákladov papierovo vyšle svojich zamestnancov z danej krajiny do svojho členského štátu.

Smernica však neplatí pre odvetvie cestnej dopravy. Ustanovenia týkajúce sa vysielaných pracovníkov tohto rezortu budú predmetom samostatnej právnej úpravy v rámci balíka predpisov v oblasti mobility. Do jej schválenia a nadobudnutia účinnosti sa na vodičov budú vzťahovať pravidlá pôvodnej smernice o vysielaní pracovníkov z roku 1996.

Text novej smernice ešte musia odobriť aj ministri členských krajín (Rada EÚ). Členské štáty potom budú mať dva roky na transpozíciu jej ustanovení do vnútroštátnych právnych predpisov.

Okrem dôchodkového stropu sa má ústavne zakotviť aj minimálna mzda

Francúzska europoslankyňa a spoluspravodajkyňa tohto uznesenia Elisabeth Morinová-Chartierová skonštatovala, že schválená smernica odráža sociálnu, hospodársku a politickú realitu v Európskej únii. „Nastavuje jasný kurz smerom k sociálnejšej Európe so spravodlivejšou hospodárskou súťažou medzi podnikmi a lepšími právami pracujúcich.“ uviedla.

Druhá spoluspravodajkyňa, holandská poslankyňa Agnes Jongeriusová priznala, že považuje za veľký úspech skutočnosť, že Európania si vybrali rovnakú mzdu za rovnakú prácu na rovnakom mieste. „Kolegovia môžu byť opäť kolegami a nie konkurentmi. Ide o dôležitý krok smerom k vytvoreniu sociálnej Európy, ktorá chráni pracovníkov a bráni spoločnostiam púšťať sa do pretekov o čo najnižšiu mieru ochrany či odmeny. Je to Európa, ktorá nešetrí za každú cenu, ale stará sa o bežných pracujúcich ľudí,“ opísala situáciu.

EP upozornil, že v roku 2016 bolo v rámci EÚ vyslaných do iného členského štátu 2,3 milióna pracovníkov. Počet vyslaných pracovníkov vzrástol medzi rokmi 2010 a 2016 o 69 percent.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie