Jednou vetou

Európska komisia a Svetová banka plánujú v PSK investície za 60 miliónov eur

Ilustračné foto

foto: TASR

Aktivity Európskej komisie a Svetovej banky v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov (Catching – up Regions) v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) naberajú na intenzite. Na stretnutí Riadiaceho výboru tento týždeň medzinárodní experti so zástupcami PSK rokovali o prípravách konkrétnych projektov, ktoré odporúčajú na financovanie z eurofondov v rámci vybraných oblastí rozvoja kraja. Hovorilo sa aj o nových témach na ďalšie obdobie. Informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Po analytickej časti a tvorbe akčného plánu sa odborný tím zameral na plán investícií v kraji za takmer 60 miliónov eur. „Za posledných 12 mesiacov sa nám podarilo vypracovať stratégie v štyroch vybraných komponentoch. V oblasti energetickej efektívnosti sme urobili inventarizáciu verejných budov, ktoré nespĺňajú nároky na šetrenie s energiami a vážne zaťažujú životné prostredie. Pokročili sme aj v cestovnom ruchu, kde sme sa zamerali na turisticky síce atraktívne, ale nedocenené územie Polonín. Pracujeme na vybudovaní vodovodnej a kanalizačnej siete pre viaceré obce regiónu, rovnako aj na  príprave projektov opravy ciest v okrese Snina,“ zhodnotil pokrok v kľúčových témach iniciatívy Catching – up Regions zástupca Európskej komisie Andreas von Busch.

Ako doplnil, možnosti financovania sa hľadajú aj pre vybudovanie regionálneho geoportálu a spracovania otvorených dát, rovnako aj pre oblasť stredného školstva, ktoré by malo byť lepšie pripravené na duálne vzdelávanie a prepojenie s trhom práce.

Kukan: Na brexit doplatí Slovensko, Európska únia, ale najviac asi samotná Veľká Británia

„Máme za sebou analýzu škôl a študijných programov. Vyselektovali sme päť stredných odborných škôl (SOŠ), pre ktoré pripravujeme investičné balíky v celkovom objeme približne 16 miliónov eur, ktoré by mali smerovať do materiálneho či priestorového vybavenia, vytvorenia podnikateľského inkubátora, do tréningov učiteľov i vzdelávania žiakov. Chceme vytvoriť modelové školy, ktoré by mohli byť vzorom pre ostatné vzdelávacie inštitúcie,“ uviedol Busch. Medzi skupinou vybraných stredných škôl v kraji sú SOŠ elektrotechnická v Poprade-Matejovciach, SOŠ polytechnická A. Warhola v Medzilaborciach, SOŠ Jarmočná v Starej Ľubovni, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej v Prešove a SOŠ agropotravinárska a technická v Kežmarku.

Na stretnutí Riadiaceho výboru na pôde PSK sa diskutovalo aj o možných nových oblastiach spolupráce Európskej komisie a Svetovej banky na ďalší rok. Medzi navrhovanými témami je aj zlepšenie inovačného prostredia či riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít v kraji. V tejto súvislosti medzinárodní experti navštívili niekoľko rómskych osád v okrese Snina a zaujímali sa o skúsenosti s komunitnou prácou a sociálnou inklúziou tejto skupiny obyvateľstva na pôde krajského mesta Prešov.
„Zatiaľ nemáme konkrétne výstupy, no styčných tém, ktoré by pomohli zdynamizovať región, je určite viac. V tejto fáze je podstatné, že ideme pripravovať projekty a po dobudovaní implementačných kapacít príde na rad aj realizácia zámerov,“ dodal na margo iniciatívy predseda PSK Milan Majerský.

Na území Slovenska je PSK pilotným regiónom, ktorému je poskytnutá technická pomoc zo strany Európskej komisie a Svetovej banky. Participujúcou stranou je na národnej úrovni Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Iniciatíva dobiehajúcich regiónov mala pôvodne v Prešovskom samosprávnom kraji končiť v júni 2019, pre dobrú spoluprácu bude pokračovať minimálne ďalší rok.

Môže vás zaujímať

Slovenské domácnosti by mohli mať od budúceho roka lacnejšiu elektrinu