Jednou vetou

Eximbanka zo zdrojov EIB podporuje MSP a stredne veľké podniky

Ilustračný záber

Foto: Pixabay.com

Eximbanka SR podpísala koncom minulého roka zmluvu o úvere v objeme 50 miliónov eur s Európskou investičnou bankou (EIB) na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a stredne veľkých podnikov. Eximbanka už prostredníctvom úverovej linky z EIB podporila slovenských exportérov z rôznych odvetví priemyslu.

„Evidujeme enormný záujem podnikateľov o poskytnutie týchto úverov od mikropodnikov až po stredne veľké podniky. V tomto roku plánujeme alokovať minimálne 50 % z objemu zdrojov EIB. Rada by som preto exportérom odporučila, aby zvážili možnú spoluprácu s nami čo najskôr a mohli tak využiť výhody financovania z týchto zdrojov,“ poznamenala generálna riaditeľka Eximbanky Monika Kohútová.

Obchodné konflikty majú výrazný negatívny vplyv na rast svetovej ekonomiky

Eximbanka zároveň organizuje pre exportérov odborné workshopy, aby priblížila, čo môže tento úver priniesť jednotlivým firmám. Podľa Kohútovej zaznamenali aktívnu účasť podnikateľov.

Prostredníctvom zdrojov z EIB Eximbanka poskytuje exportérom úvery s výhodnými úrokovými sadzbami. Jedným z nich je napríklad úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov, ktorý je možné využiť na financovanie prevádzkových potrieb – materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou zahraničného kontraktu.

V roku 2018 bol práve tento typ úveru najviac využívaný klientmi zo segmentu MSP, v objeme takmer 22 miliónov eur. Na základe údajov z minulých rokov predpokladá banka nárast objemu týchto úverov aj vďaka podpore z EIB.

Exportéri môžu prostredníctvom tejto úverovej linky taktiež využiť úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry, či úver na financovanie investície v zahraničí. Najvyššia suma smerovala zatiaľ do odvetvia strojárskeho priemyslu, značne zastúpený je však aj hutnícky, chemický či elektrotechnický priemysel.

V U.S. Steel sa vyjednávanie o mzdách blíži k dohode, rásť by mali o 40 eur

„Z týchto zdrojov sme už podporili aj projekty s ekologickým dosahom, ako boli napríklad recyklačné linky na spracovanie elektrických káblov, či elektrického odpadu a motorov. Medzi ďalšie podporené projekty patrí aj spoločnosť, ktorá sa zaoberá dodávkou strešných nosičov pre zahraničného odberateľa, alebo nákup technologickej linky na automatizované brúsenie,“ priblížila Kohútová s tým, že Eximbanka podporuje dlhodobo aj tých najmenších podnikateľov s nižším obratom.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie