Farmári na traktoroch protestovali proti zákonu o nájme pozemkov

Do sprievodu sa zapojilo približne 100 nespokojných farmárov a konal sa pod heslom - Chceme pracovať na vlastných pozemkoch. Šamorín, 8. marca 2018

foto: TASR

Približne 180 farmárov na traktoroch sa zúčastnilo štvrtkového sprievodu z Medveďova do Šamorína, ktorým protestovali proti novele zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (nominantka SNS) zároveň chcú odovzdať list so svojimi požiadavkami.

„Treba povedať, že keď sa to začalo organizovať, tak bolo 50 farmárov, ktorí sa so svojimi traktormi chceli zúčastniť sprievodu, a teraz je tam nad 180 farmárov a nie len z regiónu Žitný ostrov, ale sú tam z Galanty, zo Šale, od Nitry, Nových Zámkov a Komárna,“ povedala pre TASR predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová.

Protestujúci farmári v liste žiadajú od ministerky pôdohospodárstva, aby sa pri vymeraní podielov, podielových spoluvlastníkov zrušil súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov a to tak, aby „povinnosť súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov pri vymeraní podielov podielových spoluvlastníkov bola pre účely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov (504/2003 Z.z.) v znení neskorších predpisov zrušená.“ Farmári v tejto súvislosti poznamenávajú, že sú vlastníci, ktorí majú desaťročie problémy dostať sa ku svojim pozemkom.

Ďalšou požiadavkou protestujúcich farmárov je „ponechať súčasné užívacie pomery náhradných pozemkov, ktoré boli vytýčené za pôvodné pozemky do schválenia pozemkových úprav,“ nakoľko podľa nich zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov vyvoláva obrovskú neistotu u zodpovedne hospodáriacich aktívnych farmárov. Navrhujú uplatňovať systém fungujúci v rokoch 1992 až 2007, keď celú evidenciu náhradných pozemkov garantoval štát.

Ministerka Matečná za účasti riaditeľa pozemkového odboru MPRV SR Andreja Vašeka 15. decembra 2017 okrem iného informovala, že ak náhradní užívatelia pozemkov spĺňajú zákonom stanovené kritériá a majú záujem náhradné pozemky užívať aj do budúcnosti, musia podať najneskôr do 28. februára 2018 na príslušný okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku. Ak tak neurobia, stratia možnosť tieto poľnohospodárske pozemky využívať, nakoľko 31. decembra 2018 stratia platnosť všetky rozhodnutia, ktorými im pozemky do náhradného užívania boli v minulosti vyčlenené.

Môže vás zaujímať

Lagardeová skritizovala tweetovú politiku Trumpa