Jednou vetou

Hlivák: Pripravujeme legislatívne opatrenia k zelenému verejnému obstarávaniu

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák

foto: TASR

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pripravuje k téme zeleného verejného obstarávania balík legislatívnych opatrení aj v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Predseda úradu Miroslav Hlivák to uviedol počas piatkového workshopu ÚVO.

„Do vlády je pripravený materiál, ktorý bude jednoznačne hovoriť o tom, že Slovenská republika sa vo verejných nákupoch hlási k ochrane životného prostredia a k uplatňovaniu zelených aspektov vo verejnom obstarávaní,“ priblížil Hlivák, pričom súčasťou tohto materiálu bude všeobecná metodika. Malo by ísť o návod pre verejných obstarávateľov, akým spôsobom majú uplatňovať zelené aspekty vo verejnom obstarávaní.

Súčasne je podľa predsedu ÚVO v príprave novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by mala definovať environmentálne hľadisko. Ako dodal, súčasťou ďalších krokov bude, že ÚVO vypracuje tri metodiky na konkrétne produkty. „Takže vypracujeme akési konkrétne príručky, akým spôsobom majú verejní obstarávatelia postupovať, aby práve tam bol zohľadnený vzťah k životnému prostrediu,“ ozrejmil Hlivák. ÚVO chce zároveň motivovať aj podnikateľov, aby sa zapájali do podobných súťaží.

Raši: Najväčším problémom okresu Kežmarok je dopravná infraštruktúra

Riaditeľ Jednotky verejného obstarávania v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Paulo Magina zdôraznil, že obstarávanie je pre krajiny OECD významnou témou. „Takže je podstatné, aby ľudia, ktorí sa zaoberajú verejným obstarávaním, boli pripravení rozumieť zložitosti a dôležitosti ekonomických, sociálnych a environmentálnych vplyvov verejného obstarávania na krajinu a spoločnosť,“ podotkol.

Téma verejného obstarávania sa podľa dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK) Eduarda Burdu rozvíja aj na akademickej pôde. Priblížil, že sa jej študenti UK môžu venovať na bakalárskom aj magisterskom stupni.

Workshopom úrad ukončil svoje aktivity v rámci predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine (V4). Venovaný bol téme sekundárnych politík a ich uplatňovaniu v praxi s dôrazom na zelené a sociálne verejné obstarávanie. V rámci predsedníctva sa ÚVO venoval zároveň témam ako nákupy v rámci hodnoty za peniaze, ale predstavil napríklad aj projekt na pokrývanie nekalých praktík vo verejnom obstarávaní.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie