Jednou vetou

Hlivák: Rok 2018 bol kľúčový pre naštartovanie reformy verejného obstarávania

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák, archívne

foto: TASR

Rok 2018 bol kľúčový pre naštartovanie reformy verejného obstarávania.

Uviedol predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák s tým, že od nového roka by mala proces verejných nákupov zrýchliť, zjednodušiť a stransparentniť novela zákona o verejnom obstarávaní.

Raši: Počet najmenej rozvinutých okresov stúpol v tomto roku na 20

„Novela prináša viac ako 130 novelizačných bodov, ktoré reagujú na potreby tých, ktorí so zákonom o verejnom obstarávaní dennodenne pracujú,“ priblížil Hlivák.

Nástrojom, ktorý by mal umocniť zrýchlenie, zjednodušenie a stransparentnenie verejných nákupov, je podľa neho modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania EVO.

Od 1. januára je podľa predsedu ÚVO možné všetky verejné nákupy v hodnote nad 70.000 v prípade tovarov a služieb, nad 180.000 v prípade stavebných prác (a vyše 260.000 eur v prípade ďalších služieb – hotelové, kultúrne, sociálne) realizovať len cez elektronické verejné obstarávanie.

„Z prvých štatistík, ktoré máme k dispozícii, je zrejmé, že cez systém EVO (ktorý náš úrad prevádzkuje, a teda ktorý ponúka štát bezplatne), obstaráva okolo 40 % užívateľov,“ skonštatoval Hlivák.

Technologickým trendom roku 2019 budú inteligentné reproduktory

ÚVO reaguje aj na porušenia zákona o verejnom obstarávaní. „Svedčí o tom aj výška pokút, ktoré boli uložené v tomto roku. Ide o najvyššiu sumu v porovnaní s minulosťou. Len za desať mesiacov tohto roka dosiahli udelené pokuty celkový objem 1,56 milióna eur,“ vyčíslil Hlivák s tým, že na ochranu verejných zdrojov majú slúžiť aj memorandá podpísané s Generálnou prokuratúrou (GP) SR, Najvyšším kontrolných úradom (NKÚ) a Protimonopolným úradom (PMÚ).

Jednou z priorít úradu na rok 2019 je podľa Hliváka práca na zriadení Komory verejného obstarávania. „V roku 2019 budeme pokračovať v aktivitách, ktoré pomôžu skvalitňovať prostredie vo verejnom obstarávaní, budem ďalej pracovať na posilňovaní pozície úradu doma aj v zahraničí,“ uzavrel.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie