Jednou vetou

Hlivák: ÚVO presvedčil exekutívu EÚ, že je nezávislý a nestranný kontrolný orgán

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák, archívne

foto: TASR

Slovenský Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nemal doteraz v Európskej komisii (EK) najlepšie meno. Veci sa však menia k lepšiemu a ÚVO chce svojím transparentnejším a dôveryhodnejším konaním prispieť k zlepšeniu procesu zadávania verejných zákaziek a k zlepšeniu čerpania eurofondov na Slovensku, uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák počas utorňajšej návštevy v Bruseli.

Hlivák spolu so zástupkyňou riaditeľa Generálneho riaditeľstva EK pre vnútorný trh, priemysel a malé a stredné podniky Irmfried Schwimannovou podpísali memorandum o spolupráci. Schwimannová upozornila, že to zo strany EK znamená poskytnutie akejkoľvek podpory pri modernizácii a digitalizácii procesov verejného obstarávania či profesionalizácii úradu. Eurokomisia tiež podporí jeho boj proti korupcii a podvodom a posilní stratégiu verejného obstarávania, ktorá sa nemusí orientovať len na najnižšie ceny, ale aj na ekologické a sociálne aspekty.

Hlivák považuje podpis memoranda a tiež rokovania s podpredsedom EK Marošom Šefčovičom a eurokomisárkou pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elžbietou Bieňkowskou za zavŕšenie aktivít úradu, s ktorými začal po nástupe do funkcie pred ôsmimi mesiacmi. Je to snaha predstaviť nové vedenie úradu a potvrdiť, že ÚVO je naozaj nezávislý a nestranný orgán, ktorý spĺňa najvyššie nároky kladené pri kontrole nakladania s verejnými zdrojmi.

Raši: Kohézna obálka po roku 2020 bude znížená, treba hľadať nové zdroje

Podľa jeho slov ÚVO nemal najlepšie meno v Bruseli. Eurokomisia mala výhrady k rozdielnosti rozhodovacej praxe, k nekonzistentnosti a nastaveniu fungovania úradu z hľadiska medzinárodnej spolupráce.

„Podpis memoranda je dôkazom toho, že ÚVO bude akceptovaný a vnímaný ako nezávislý kontrolný orgán, ktorý dohliada na nakladanie s verejnými prostriedkami,“ uviedol Hlivák. Podľa jeho slov ÚVO prešiel určitým procesom premeny a vytvoril štandard toho, ako má rozhodovať z hľadiska nezávislosti a nestrannosti, čo je kľúčové pri čerpaní eurofondov a má priamy vplyv na korekcie. Tie sú podľa neho najmä dôsledkom neprofesionálnych projektov v oblasti verejného obstarávania.

Dodal, že memorandum je aj o profesionalizácii výkonu verejného obstarávania, čo má znížiť chybovosť pri verejnom obstarávaní a pri čerpaní eurofondov. Memorandum znamená záväzok slovenskej strany pokračovať v digitalizácii verejného obstarávania a napĺňať predpoklady pre transparentnosť. Tú má podľa jeho slov zvýšiť aj novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložil ÚVO a ktorá je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Kanalizácie vo vodohospodárskych oblastiach sa budú platiť z eurofondov

„Meníme rozhodovaciu prax úradu z hľadiska jej zjednodušenia a dôrazu na praktický aspekt,“ zdôraznil Hlivák. Dodal, že ÚVO chce zvýšiť čerpanie eurofondov aj vďaka konštantnej rozhodovacej praxi, aby vyšiel v ústrety tým, ktorí majú o čerpanie záujem. Upozornil, že slovenskí podnikatelia sa neraz sťažovali, že rozhodnutia ÚVO neboli predvídateľné a chýbala im tak právna istota. „Aj Európska komisia nás dnes vníma ako stabilného partnera a stabilnú autoritu v oblasti verejného obstarávania,“ opísal situáciu.

Podpísané memorandum o spolupráci medzi ÚVO a EK podľa Hliváka vytvára základ na to, aby bol ÚVO na Slovensku inovatívnym lídrom nových spôsobov obstarávania. Znamená to zmeniť zaužívaný trend, že pri súťažiach majú úspech iba najlacnejšie ponuky na dodávku tovarov, služieb či práce. Dodal, že v rámci verejného obstarávania treba klásť dôraz aj na iné kritériá, ako sú ekologické a sociálne aspekty, zapojenie malých a stredných podnikov či lokálnych dodávateľov tovarov a služieb, čo podporuje aj EK.

Predstavitelia EK podľa Hliváka ocenili, že ÚVO nadviazal aktívnu spoluprácu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), čo má zlepšiť profesionalizáciu úradu a viesť napríklad k založeniu Komory verejných obstarávateľov.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie