Jednou vetou

Hnutie Sme rodina chce daňové prázdniny pre pracujúcich rodičov

Poslanec parlamentu SR Milan Krajniak (SME RODINA)

foto: TASR

Pracujúci rodičia by mali mať tzv. daňové prázdniny. Týkať sa majú pracujúceho daňovníka, ktorý vyživuje aspoň tri deti žijúce s nim v spoločnej domácnosti, a to znížením základu dane z príjmov o nezdaniteľný základ v celkovej výške 15.000 eur za príslušný daňový rok. Navrhujú to poslanci hnutia Sme rodina, o ktorom rokovali zákonodarcovia v závere piateho rokovacieho dňa 34. schôdze parlamentu.

Súčasný platný zákon o dani z príjmov podľa poslancov dostatočne nepodporuje rodiny s viacerými deťmi. Daňovník si môže uplatniť na každé dieťa daňový bonus, ktorý je v roku 2018 je v sume 21,56 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška ročného daňového bonusu v roku 2018 predstavuje sumu 258,72 eura na jedno dieťa. „Máme za to, že uvedeným daňovým bonusom štát nedostatočne podporuje viacdetné rodiny,“ uviedol jeden z predkladateľov Milan Krajniak. Týmto návrhom zákona chcú poslanci riešiť demografickú krízu, aby najmä mladí ľudia mohli mať viac detí. „Väčšina mladých rodín sa totiž nebráni tretiemu dieťaťu, ale obávajú sa, či výchovu troch detí ekonomicky zvládnu,“ upozornili poslanci.

Preto navrhujú uplatniť tzv. „daňové prázdniny“ pre pracujúcich rodičov aspoň troch nezaopatrených detí po celú dobu ich výchovy do zákonom stanoveného príjmu. Navrhujú zrušenie daňového bonusu a zavedenie tzv. odpočítateľnej položky tak, aby si daňovník mohol odpočítať od základu dane za prvé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom 4000 eur ročne, z čoho vyplýva, že daňovníkovi sa má mesačne znížiť daňový základ o 333,34 eura. Pri druhom vyživovanom dieťati, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom sa navrhuje odpočítať daňovníkovi od základu dane 5000 eur ročne, teda daňovníkovi sa mesačne zníži daňový základ o 416,64 eur. Za tretie vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom sa navrhuje odpočítať od základu dane 6000 eur, daňový základ sa tak zníži o 500 eur mesačne. Daňové prázdniny navrhujú určiť pre daňovníka, ktorý žije v domácnosti spolu s troma vyživovanými deťmi a jeho celkový príjem za zdaňovacie obdobie nepresiahne spolu približne 15.000 eur.

Šéfka delegácie EP: Chceme si byť istí, že na Slovensku sú dôveryhodné inštitúcie

Poslancom sa počas pondelkového rokovacieho dňa podarilo prerokovať niekoľko opozičných návrhov. Najdlhšie diskutovali o návrhu liberálov, ktorý má umožniť partnerom rôzneho aj rovnakého pohlavia uzatvárať oficiálne partnerské zväzky. V pléne však počas rokovacieho dňa sedelo len zopár zákonodarcov, v rozprave k viacerým zákonom vystupovali najmä ich predkladatelia.

V utorok (18. 9.) o 17. hodine zákonodarcov čaká hlasovanie o prerokovaných bodoch. Hlasovať budú napríklad o novele troch koaličných poslankýň, ktorou sa má odstrániť podmienka debarierizácie detských jaslí, ktorá je v druhom čítaní. Rozhodovať tiež budú o novele zákona o dani z pridanej hodnoty z dielne SNS, ktorou sa má znížiť DPH na ubytovacie služby. Poslanci budú hlasovať aj o novele Trestného poriadku. Koalícia v nej navrhuje, aby orgány činné v trestnom konaní nemuseli vybavovať anonymné podania, ktoré sú označené nepravdivými či neúplnými údajmi o totožnosti odosielateľa.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Mičovský: Stop bitkám na poliach, zatočíme s agromafiou!