Jednou vetou

IFP: Výkonnosť väčšiny firiem výrazne zaostáva za pár najlepšími

Ilustračné foto

Foto: pixabay.com

Výkonnosť väčšiny firiem výrazne zaostáva za výkonnosťou niekoľkých najlepších. Veľká časť pridanej hodnoty je tak tvorená len malým počtom vysoko produktívnych spoločností. Jadro slovenskej zamestnanosti je však tvorené prevažne nízko produktívnymi firmami, ktoré nemajú väčší priestor na silnejší rast miezd. Vyplýva to z najnovšieho komentára Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR.

Približne jedna tretina najproduktívnejších firiem vytvára až 70 % celkovej pridanej hodnoty. Nízko produktívne firmy však zamestnávajú až takmer dve tretiny všetkých zamestnancov, upozorňuje IFP. Prevaha týchto spoločností poukazuje na ich silný vplyv na cenu práce v ekonomike, pričom ich priestor na zvyšovanie odmien za prácu je značne obmedzený. Firmy, ktoré sú na hrane prežitia, podľa komentára škodia ekonomike tým, že držia ľudský a fyzický kapitál, ktorý by mohol byť použitý lepšie.

Relatívne nižšie platy na Slovensku sú podľa inštitútu výsledkom pomerne nízkej priemernej produktivity ekonomiky, pričom produktivita v SR dosahuje len 55 % priemernej úrovne Európskej únie (EÚ). Pre zvyšovanie miezd je podľa IFP nutné zlepšiť potenciál pre tvorbu pridanej hodnoty.

Slovensko v posledných dňoch čelí útokom hekerov

IFP ďalej uvádza, že platy na Slovensku sú nižšie aj v dôsledku menšej časti z vytvorenej hodnoty, ktorú získavajú zamestnanci. V priemere len polovica pridanej hodnoty vytvorenej zamestnancami je v SR použitá na mzdy, čo je druhé najhoršie umiestnenie v rámci Európskej únie (EÚ). Zároveň poukazuje na to, že zahraničné firmy na Slovensku a v mladších členských krajinách EÚ prerozdeľujú menej pridanej hodnoty na mzdy ako ich sesterské firmy v západných krajinách. Medián podielu miezd na celkovej pridanej hodnote medzi slovenskými firmami v celej dátovej vzorke dosahuje podľa inštitútu 69 %, zatiaľ čo medián pre firmy mimo Slovenska dosahuje takmer 74 %.

Analýza sa zameriavala len na firmy registrované na Slovensku, ktorých väčšinovým vlastníkom je zahraničný subjekt, resp. firmy so slovenským väčšinovým vlastníkom, ktoré majú pobočku v zahraničí. Dáta sú pritom obmedzené len na spoločnosti z EÚ.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie