Ignorovanie kontrolnej lekárskej prehliadky sa nevypláca, invalidný dôchodok môže byť ohrozený

Ilustračné foto

TASR/AP

V rámci kontrolnej činnosti od januára do októbra 2017 posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdili pri kontrolnej lekárskej prehliadke 37 205 poberateľov invalidného dôchodku.

 

V 32 857 prípadoch im naďalej uznali invaliditu s rovnakou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako pri predchádzajúcom posúdení zdravotného stavu. V 2 884 prípadoch bolo percento invalidity zvýšené z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu.

Z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu poberateľa dávky posudkoví lekári znížili percento invalidity v 1 070 prípadoch a invaliditu Sociálna poisťovňa zrušila v 394 prípadoch.

Kontrolná lekárska prehliadka

„Sociálna poisťovňa môže predvolať invalidného dôchodcu na kontrolnú lekársku prehliadku, ak sa u neho predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Invalidný dôchodca, ktorému bolo poštou doručené predvolanie na kontrolnú lekársku prehliadku, je povinný sa na kontrole osobne zúčastniť,“ upozorňuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Ako ďalej zdôrazňuje, ak prísť nemôže, po odôvodnenom ospravedlnení posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne presunie prehliadku a opätovne ho predvolá na nový termín kontroly.

Návrh na zastavenie invalidného dôchodku

Ak poistenec na posúdenie zdravotného stavu nepríde a ani neospravedlní svoju neúčasť, posudkový lekár dá príslušnému útvaru sekcie dôchodkového poistenia návrh na zastavenie výplaty invalidného dôchodku.

Keď sa poistenec, ktorému bola pozastavená výplata dávky, dodatočne podrobí kontrole zdravotného stavu, posudkový lekár opätovne zhodnotí jeho zdravotný stav na účely invalidity. Ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bude podľa posudkového lekára viac ako 40 %, invalidný dôchodca svoj dôchodok opäť dostane.

Môže vás zaujímať

Vláda sa bude zaoberať kontrolou výberu mýta i procesom výberu EHMK