Jednou vetou

Informovanosť vlastníkov bytov pri správe domu sa má zvýšiť

Ilustračné foto

Pixabay.com

Rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri správe domu sa zjednoduší a sprehľadní. Taktiež sa zvýši ich informovanosť. Počíta s tým novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá vstupuje do platnosti od 1. novembra tohto roka.

Novela spresňuje viacero zákonných ustanovení a upravuje nové práva a povinnosti vlastníkov, spoločenstiev a správcov domov. Má odstrániť aj niektoré výkladové problémy, ktoré vznikajú pri aplikácii ustanovení v rámci správy domu. Zavádza mechanizmy, ktoré by mali prispieť k zvýšenej informovanosti vlastníkov, a tým zároveň k zvýšenej kontrole činnosti orgánov spoločenstva alebo správcov domov.

Hrnčiar: Otázku platov treba otvoriť, politici by mali nájsť odvahu

Právna norma sa podrobne venuje schôdzi spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, jej priebehu či rozhodnutiam, ktoré prijímajú vlastníci nadpolovičnou väčšinou, dvojtretinovou väčšinou a hlasmi všetkých vlastníkov v dome. Rozsiahlou časťou novely je používanie spoločných priestorov domu.

Po novom vznikne spoločenstvu i správcovi povinnosť uchovávať všetky rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, zápisnice zo zhromaždení, oznámenia o výsledkoch písomných hlasovaní vrátane hlasovacích listín. Každý vlastník pritom bude mať právo do nich nahliadnuť.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie