Jednou vetou

Informujte sa o započítanom období poistenia pri práci v zahraničí

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Ak občan-poistenec pracoval a bol dôchodkovo poistený aj v inom štáte ako na Slovensku, posudzovanie jeho nároku na dôchodok bude závisieť od toho, či bol dôchodkovo poistený v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo Švajčiarskej konfederácie, alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Ak poistenec nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov SR, ale získal dobu poistenia aj v inom členskom-zmluvnom štáte, na vznik nároku na dôchodok sa v prípade potreby prihliadne aj na doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhého štátu. Čiže práca v zahraničí sa mu pri odchode do dôchodku zhodnotí.

„Očakávame výrazný výpadok v dodávkach ropy z Iránu,“ – povedal Harry Tchilinguirian

„Ak po započítaní dôb poistenia získaných v druhom členskom-zmluvnom štáte vznikne nárok na dôchodok, každý štát mu potom bude vyplácať sumu dôchodku zodpovedajúcu dobe poistenia, ktorá bola získaná podľa jeho právnych predpisov. Sociálna poisťovňa dôchodok teda prizná a bude ho vyplácať v sume zodpovedajúcej len obdobiu dôchodkového poistenia a zárobkom získaným na Slovensku. Ak však poistenec v niektorom členskom-zmluvnom štáte získal dobu poistenia kratšiu ako jeden rok, príslušný štát dôchodok v zásade neprizná. V takomto prípade dobu poistenia-bydliska kratšiu ako jeden rok započíta štát, ktorý priznáva dôchodok, čiže mu ho zhodnotí Sociálna poisťovňa,“ radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Revízia zákona o spravovaní ITVS je potrebná aj v súvislosti s ich vývojom

Odlišný právny režim sa uplatňuje pri medzinárodných zmluvách o sociálnom zabezpečení založených na princípe teritoriality, čo znamená, že dôchodok prizná a vypláca zmluvný štát, na území ktorého má poistenec trvalý pobyt.

Zoznam štátov, ktoré aplikujú koordinačné nariadenia EÚ a zoznam zmluvných štátov poistenci nájdu na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Ak poistenec pracoval v iných štátoch, ako sú uvedené, teda v tzv. nezmluvných štátoch, obdobie poistenia mu Sociálna poisťovňa nezhodnotí.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Mičovský: Stop bitkám na poliach, zatočíme s agromafiou!