Jednou vetou

ITAS prijala iniciatívu Etické, transparentné a zodpovedné IT

Ilustračné foto

Foto: pixabay.com

Spoločnú iniciatívu Etické, transparentné a zodpovedné IT pracovnej skupiny Governance & Delivery, zriadenej na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), prijali vo štvrtok (13. 6.) delegáti valného zhromaždenia IT Asociácia Slovenska (ITAS). Médiá o tom v piatok informovala ITAS.

Podmienky obstarania vozidiel 4×4 nastavili účelovo, tvrdí J.Naď, MO to odmieta

Iniciatíva navrhuje opatrenia, ktoré prinesú výrazné obmedzenie možností pre neetické správanie a netransparentnosť pri verejných IT súťažiach vo verejnej správe a zároveň eliminuje javy, ktoré negatívne ovplyvňujú dôveru verejnosti voči podnikaniu v IKT.

“V nadchádzajúcom období sa chce asociácia aktívne zúčastniť na metodike súťaže návrhov, príprave centrálnych obstarávaní i praktickom uplatňovaní ustanovení o vendor lock-in. Zároveň bude bojovať za odstránenie bariér pre vznik Fintech spoločností a nových, moderných a netradičných typov firiem, či iných typov startupov a presadzovať skvalitnenie a rozšírenie výuky STEM predmetov a angličtiny na školách všetkých stupňov,“ uviedol manažér pre komunikáciu asociácie Juraj Kadáš.

ITAS chce tiež podporovať pokrývanie SR vysokorýchlostným internetom a racionálneho nasadzovania 5G sietí a prostredníctvom zastúpenia ITAS v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) presadzovať záujmy IKT sektora, najmä v zlepšovaní podnikateľského prostredia a kvalitnej legislatívy.

Bude pokračovať aj v posilňovaní aktivít zameraných na rozvoj digitálnych zručností populácie a zmierňovanie negatívnych dosahov digitálnej transformácie a automatizácie priemyslu na zamestnanosť.

Foto: Politikov spojilo pivo. Ktoré vyšlo ako najkvalitnejšie?

Asociácia na valnom zhromaždení predstavila členom vlastnú Víziu eGovernmentu, ktorú chce ponúknuť vládnym predstaviteľom ako ideový rámec pre stratégiu informatizácie Slovenska na najbližších 10 rokov.

Na základe podnetov ITAS sa pripravuje koncepcia Digitálneho inovačného hubu pre Slovensko, strategickým cieľom asociácie je vytvoriť z tohto hubu platformu pre financovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja.

V uplynulom roku ITAS iniciovala vznik troch nových stredoškolských študijných odborov v skupine informačných a komunikačných technológií.

„Spoločne s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, Technickou univerzitou v Košiciach a Americkou obchodnou komorou v SR stála ITAS aj pri zrode Slovak AI centra,“ konštatoval Kadáš.

V oblasti legislatívy sa ITAS zapojila do pripomienkovania 11 legislatívnych noriem či strategických vládnych dokumentov. Experti ITAS pracovali aj na príprave a pripomienkovaní Koncepcie nákupu IT. Asociácia v koncepcii presadila riešenia v oblasti vendor lock-in, inštitút súťaže návrhov a odborne správny prístup k deleniu IT zákaziek.

Lehoty na overovanie bytových vodomerov sa od 1. augusta zmenia

Do funkcie prezidenta ITAS na dvojročné obdobie bol opätovne zvolený Emil Fitoš. Post prvého viceprezidenta obhájil Mario Lelovský a novým viceprezidentom asociácie sa stal Pavol Frič, uzatvára informáciu o valnom zhromaždení manažér pre komunikáciu asociácie.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie