Jednou vetou

Jarné vyúčtovanie spotrebovanej energie zaťažuje mnoho domácností

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Jarné vyúčtovanie za spotrebované energie v minulom roku výrazne zasiahne do rozpočtu predovšetkým zamestnancom v školstve a obchode.

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Hneď za nákladmi na bývanie krátia Slovákom rozpočet hlavne poplatky za televíziu, telefón a internet, a to najmä pracovníkom v sektore IT.

Najciteľnejšie vnímajú zaťaženie celkovými fixnými výdavkami zamestnanci vo finančníctve, školstve a zdravotníctve. Ich rozpočet je zaťažený nákladmi na bývanie, televíziu, internet, telefón, prevádzku automobilu, poistenie či poplatky za školu a škôlku zo 40 %. Najlepšie sú na tom ľudia pracujúci v stavebnom sektore: fixné poplatky pre nich predstavujú menej ako tretinu domácich nákladov.

Pracovníci v zdravotníctve, viac než iné profesie, investujú do svojich detí, platby za služby súvisiace s deťmi a ich vzdelávaním uvádza 27 % zdravotníkov. V prípade nákladov na prevádzku automobilu vedú zamestnanci finančného sektora a sektora IT, platby sa týkajú zhodne 44 % respondentov.

„Pokiaľ nechcete byť na jar nemilo prekvapený nedoplatkom za energie či inou nepravidelnou platbou, je na to jednoduchý recept. Spíšte si všetky výdavky domácnosti – pravidelné i nepravidelné, ktoré sa objavia napríklad raz za rok, a s dostatočným predstihom na ne šetrite po malých sumách. Tak sa vyhnete prípadnému zadlženiu, „ radí Markéta Kolářová zo spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika.

Výdavky na voľný čas sú najvýraznejšie zastúpené v rozpočte pracovníkov v stavebníctve a sektore IT. Najmenej za koníčky a zábavu utrácajú ľudia pracujúci v zdravotníctve (66 % z nich má tieto výdavky vo výške maximálne do 10 % rozpočtu). Najčastejšie výdavky vo voľnom čase tvorí nákup lístkov do kina, návšteva reštaurácie alebo stretnutie s priateľmi. Za tieto aktivity sú najviac ochotní platiť ľudia pracujúci v službách (42 %).

Čo sa týka výdavkov za cestovanie a výlety, na popredných pozíciách sú zamestnanci zo zdravotníctva. Do aktívneho odpočinku pri športových aktivitách najviac investujú v rámci voľnočasových výdavkov zamestnanci sektora IT spolu s príslušníkmi uniformovaných zborov (21 %, respektíve 17 %).

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie