Jednorazový príspevok pri náhradnej starostlivosti sa meniť nebude

foto: TASR, zdroj: TASR

Jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti sa upravovať nebude. Štvorica poslancov Ondrej Dostál (SaS), Peter Osuský (SaS), Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) a Jozef Mihál (nezaradený) neuspeli s návrhom, aby sa tento príspevok zvýšil a dosiahol úroveň príspevku pri narodení dieťaťa. Parlament ich návrh odmietol.

Poslanci sú presvedčení, že z hľadiska účelu je príspevok na podporu náhradnej starostlivosti porovnateľný s príspevkom pri narodení dieťaťa. „Medzi výškou oboch príspevkov je pri prvých troch deťoch výrazný rozdiel v neprospech jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti,“ upozornili v návrhu poslanci. Jeho výška je stanovená na 500 eur mesačne, kým výška príspevku pri narodení dieťaťa predstavuje pri prvých troch deťoch 829,86 eura mesačne. „Neexistuje žiadny dôvod, aby náhradní rodičia, ktorí prijímajú cudzie dieťa do vlastnej starostlivosti, boli pri poberaní jednorazového príspevku na dieťa akokoľvek znevýhodnení voči rodičom, ktorí poberajú príspevok pri narodení vlastného dieťaťa,“ tvrdia poslanci.

Preto navrhli výšku oboch príspevkov pri prvých troch deťoch zjednotiť tak, že by sa jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti naviazal na príspevok pri narodení dieťaťa, čo by pri dnešnom nastavení predstavovalo sumu 829,86 eura. Pri štvrtom a každom ďalšom dieťati prevzatom do náhradnej starostlivosti navrhovali ponechať výšku na nezmenenej úrovni 500 eur.

Môže vás zaujímať

MH SR: Od januára bude vykupovať tzv. zelenú energiu SPP