Jednou vetou

Jednotná geografická databáza pomôže rozvoju tokajského vinárskeho regiónu

ilustračné foto

TASR

Rozvoju tokajskej vinohradníckej oblasti na slovenskej i maďarskej strane má pomôcť jednotná databáza, na ktorej sú formou geografického informačného systému (GIS) sprístupnené súbory dát z tohto špecifického regiónu.

Ide o výsledok cezhraničného projektu, ktorý od roku 2017 realizoval Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach s partnerskou inštitúciou Univerzity Károlya Eszterházyho v maďarskom Jágri.

HUAWEI: Skvelé tipy na darčeky za vysvedčenie, ktoré potešia nielen študentov

„Navrhovaný systém je schopný integrovať a vizualizovať štandardizované geopriestorové databázy na oboch stranách hranice a podporovať funkčné regionálne plánovanie, rozvoj, marketing, udržateľné územné plánovanie, riadenie a v neposlednom rade prehlbuje zručnosti z diaľkového prieskumu Zeme a súčasného stavu znalostí oboch inštitúcií. Trojjazyčný tematický obsah GIS databázy zverejnený na internetovej stránke môže byť použitý ako overený zdroj informácií pre výrobcov vína, štátnu správu, miestnu samosprávu, verejnosť, miestnych obyvateľov, ako aj pre účastníkov cestovného ruchu na strane dopytu ako aj ponuky,“ uviedol profesor Vladimír Sedlák, manažér projektu za UPJŠ.

Tokajský región sa vyznačuje osobitým vinohradníctvom a vinárstvom, turistickými atrakciami, ale aj ťažobnými aktivitami v blízkosti štátnych hraníc. Plánovanie a manažment komplikuje fakt, že región je rozdelený do dvoch štátov. Pomôcť riešiť to má práve jednotná geografická informačná databáza. Základnou myšlienkou integrácie dát o území je podporiť prezentáciu a spoločný rozvoj vinárskej oblasti.

„Podstatou je zjednotenie geografických dát z maďarskej a slovenskej strany pre región Tokaj tak, aby si ich užívatelia na oboch stranách hranice mohli pozrieť v rovnakej štruktúre, rovnako pochopiteľné a platné – napríklad, aby pôda bola terminologicky rovnako vyjadrená alebo, aby katastrálne údaje vyjadrovali tú istú vlastnosť krajiny. Využitie to môže mať pre plánovanie, cezhraničnú spoluprácu a koordináciu vinárov, pre výnosy z vinohradov či spracovanie hrozna, ale aj pri predchádzaní prírodným hrozbám a rizikám, ako je erózia pôdy,“ priblížil ďalej pre novinárov jeden z riešiteľov projektu Michal Gallay z Ústavu geografie PF UPJŠ.

MH SR začne od budúceho týždňa podporovať výstavbu nabíjačiek pre elektromobily

Okrem webovej GIS platformy boli v rámci projektu realizované aj ďalšie aktivity, v rámci ktorých vznikli cenné dáta, pričom do ich zberu boli zapojení aj študenti oboch univerzít.

Vlani sa uskutočnilo pozemné laserové skenovanie vybraných častí vinohradu a vznikol aj 3D model vínnej pivnice vo Veľkej Tŕni s prepojením na 3D model vonkajšej krajiny. Realizovalo sa aj mapovanie leteckým diaľkovým prieskumom, ktorého výsledkom sú databázy s geometrickými a spektrálnymi charakteristikami zachytávajúce zmeny vo vybraných viniciach.

Na záver projektu sa jeho riešitelia vo štvrtok vo Veľkej Tŕni podelili o svoje skúsenosti a vysvetlili význam výsledkov pre zástupcov miestnej samosprávy a vinárov. Dáta budú dostupné cez webstránku projektu tokajgis.science.upjs.sk v časti výsledky.

Projekt „Rozvoj webGIS platformy na báze masívnych geodát pre vinársky región Tokaj podporujúci cezhraničnú spoluprácu“ trvá od júna 2017 do júla 2019.

Premiér: Hoci by to znamenalo aj deficit, za sociálne opatrenia sa postavím

Financovaný je z eurofondov v rámci programu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce. Celkový grant pre obe partnerské univerzity je vo výške zhruba 427.400 eur, z toho slovenský partner získal s 10-% štátnou podporou 145.642 eur.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie