Jednou vetou

Kašický: Slovensko môže čerpať z fondov EHP a nórskych fondov 113 mil. eur

František Kašický.

Foto: TASR

Slovensko v rámci fondov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu môže čerpať v rokoch 2014 až 2021 finančné prostriedky vo výške 113 miliónov eur. Povedal pre TASR veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu František Kašický počas štvrtkovej (1.2.) konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities.

Programy v tomto finančnom mechanizme budú môcť byť zamerané, tak ako aj v minulosti, aj na oblasť inteligentných miest, tzv. Smart Cities, priblížil.

„Pokiaľ ide o Švajčiarsky finančný mechanizmus, v roku 2017 skončilo desaťročné obdobie, v jeho rámci boli na Slovensku financované projekty zhruba vo výške 67 miliónov švajčiarskych frankov (57,74 milióna eur),“ konštatoval s tým, že v súčasnosti sa uvažuje o ďalšom desaťročnom období.

Podporili niektoré projekty na Slovensku

Fondy Európskeho hospodárskeho priestoru financujú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a fondy Nórskeho finančného mechanizmu financuje iba Nórsko, ale najväčším donorom je Nórske kráľovstvo, uviedol.

„Spolupráca s Nórskom, ale i s ostatnými krajinami je na vynikajúcej bilaterálnej úrovni. Národným kontaktným bodom pre realizovanie týchto fondov je Úrad vlády SR,“ povedal.

Ako príklady využitia nórskych fondov uviedol pilotný projekt z programu adaptácia na klimatické zmeny a prevencia povodní a sucha vo Zvolene a Bratislave, a zo švajčiarskych fondov to bolo urbanistické plánovanie v Trenčíne.

Výzvy a podmienky čerpania z fondov

V súvislosti s informáciami o fondoch povedal, že sú internetové portály, kde sa všetky slovenské subjekty môžu dozvedieť o výzvach a podmienkach zapojenia sa a čerpania.

Je predpoklad, že v tomto alebo budúcom roku budú vyhlásené výzvy pri Finančnom mechanizme Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskom finančnom mechanizme, informoval. Sú tam napríklad oblasti ako rozvoj obchodu, inovácia malého a stredného podnikania, zmena klímy, cezhraničná spolupráca, kultúrne dedičstvo, sociálny dialóg či dôstojná práca, spresnil Kašický.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie