Jednou vetou

Kažimír: Presun 250 mil. eur z európskych peňazí na cesty je pozitívna správa

Už bývalý minister financií Peter Kažimír

Foto: TASR

Na budovanie dopravnej infraštruktúry či na podporu moderných a efektívnych spôsobov dopravy na Slovensku má byť k dispozícii viac prostriedkov. Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) označil presun európskych zdrojov z iných operačných programov do operačného programu rezortu dopravy za absolútne pozitívnu správu.

Potreba podobných „manévrov“ bola podľa Kažimíra avizovaná prvýkrát minulý rok v apríli. „Pri schvaľovaní štátneho rozpočtu v októbri minulého roku bola jasná pripomienka, že potrebujeme realokovať európske peniaze z rôznych operačných programov do toho najúspešnejšieho z pohľadu míňania, a to je operačný program rezortu dopravy,“ skonštatoval.
Od rezortu dopravy očakáva jasné zdôvodnenie použitia týchto prostriedkov. Zmeny musí schváliť aj Európska komisia. „Časť tej realokácie je už odkomunikovaná aj s partnermi v Európskej komisii, ale, samozrejme, je to proces, ktorý bude trvať niekoľko mesiacov,“ poznamenal Kažimír.

Gašparovič: Nový prezident bude musieť vedieť hľadať kompromisy

Predbežný návrh prerozdelenia financií v prospech prioritnej osi Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) v Operačnom programe (OP) Integrovaná infraštruktúra schválila v stredu (27. 3.) vláda na základe materiálu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investíciu a informatizáciu.

Na základe neho by mal OP Integrovaná infraštruktúra získať financie v celkovej sume viac ako 250,128 milióna eur. Uskutočniť by sa to malo presunmi časti nepridelenej výkonnostnej rezervy z jednej prioritnej osi OP Výskum a inovácie, vnútornou realokáciou z dvoch prioritných osí OP Integrovaná infraštruktúra a z dvoch prioritných osí OP Kvalita životného prostredia.

Môže vás zaujímať

Obchody v nedeľu: Toto všetko hrozí, ak sa by sa predaj zakázal