Jednou vetou

Komu rástli minulý rok najlepšie platy a kto je naopak na chvoste?

Ilustračná foto

Foto: Pixabay

V samotnom štvrtom kvartáli minulého roka priemerná nominálna mzda zamestnanca na Slovensku predstavovala 1 177 eur, v porovnaní so štvrtým štvrťrokom predchádzajúceho roka sa zvýšila o 6,9 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku v minulom roku dosiahla 1 092 eur. V porovnaní s rokom 2018 sa nominálne zvýšila o 7,8 %, po zohľadnení miery inflácie reálna mzda na Slovensku vlani medziročne stúpla o 5 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad SR. Rast nominálnej mzdy na Slovensku bol vlani o 1,6 percentuálneho bodu rýchlejší ako v roku 2018.

V samotnom štvrtom kvartáli minulého roka priemerná nominálna mzda zamestnanca na Slovensku predstavovala 1 177 eur. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom predchádzajúceho roka sa zvýšila o 6,9 %. „Po zohľadnení miery inflácie rast reálnej mzdy dosiahol 3,9 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 3. štvrťroku 2019 vzrástla o 1,3 %,“ informovali štatistici.

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v poslednom štvrťroku vlaňajška v odvetví informácie a komunikácia, a to 2 041 eur, nasledovali finančné a poisťovacie činnosti, kde dosiahla 1 903 eur a dodávka elektriny, plynu a pary so sumou 1 880 eur. V desiatich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR.

Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, konkrétne 714 eur, v stavebníctve 788 eur a v ostatných činnostiach 798 eur. Oproti štvrtému kvartálu predošlého roka priemerná nominálna mzda relatívne najrýchlejšie rástla vo verejnej správe a obrane (o 16 %), v umení, zábave a rekreácii (o 13,4 %), vo vzdelávaní (o 11,4 %) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 10,9 %).

Vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola vo štvrtom štvrťroku minulého roka priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji, a to 1 445 eur. „V ostatných krajoch sa pohybovala od 936 eur v Prešovskom kraji do 1 109 eur v Trenčianskom kraji,“ uviedol Štatistický úrad SR. Priemerná mzda sa medziročne zvýšila vo všetkých krajoch s najvyšším relatívnym prírastkom o 9,1 % v Banskobystrickom kraji a o 8,5 % v Nitrianskom kraji.

(SITA, qq;su),202003060042

Môže vás zaujímať

Lekárska komora dúfa, že odmeny zdravotníkom v prvej línii prídu čo najskôr