Jednou vetou

Koronakríza bude mať na hospodárenie Železníc SR výrazne negatívny dopad

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Súčasná situácia na Slovensku v súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID-19 má podľa Železníc Slovenskej republiky hlavne vplyv na dopravné výkony v osobnej a nákladnej železničnej doprave, čo spôsobuje zhoršenie výsledku hospodárenia spoločnosti.

Súčasná pretrvávajúca situácia v súvislosti s koronavírusom bude mať na hospodárenie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) výrazne negatívny dopad. Štátny správca železničnej infraštruktúry v súčasnosti spracováva konečné výsledky za prvý štvrťrok tohto roka.

„Súčasná situácia na Slovensku v súvislosti so šírením respiračného ochorenia Covid-19 má hlavne vplyv na dopravné výkony v osobnej a nákladnej doprave, čo spôsobuje zhoršenie výsledku hospodárenia,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ŽSR Michal Lukáč. Spoločnosť podľa neho zaznamenala v marci pokles dopravných výkonov v dôsledku zákazu medzinárodnej a obmedzenia vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy na sobotňajší režim grafikonu. Pokles výkonov sa prejaví aj na nižších tržbách ŽSR od dopravcov za využívanie železničnej infraštruktúry.

Železnice SR sa nevyjadrili k očakávaniam a vývoju svojho hospodárenia v roku 2020. Zdôvodnili to tým, že k návrhu svojho podnikateľského plánu na tento rok zatiaľ nemali stanovisko od Ministerstva dopravy a výstavby SR. Potvrdili však, že terajšia situácia v spojitosti s koronakrízou bude mať značne negatívny vplyv na tohtoročný hospodársky výsledok.

ŽSR mali v prvom štvrťroku 2020 v priemerných prepočítaných počtoch 13 655 zamestnancov, priemerná mzda v podniku v uvedenom období dosiahla 1 162 eur, pričom celkové mzdové náklady boli v objeme takmer 47,5 mil. eur.

„Osobné náklady na zamestnanca predstavujú nielen mzdové náklady, ale aj náklady na lekárske prehliadky, odborné vzdelávanie, náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, stravovanie, rekreačné poukazy a iné,“ upozornil Lukáč.

„Mimoriadna situácia priniesla aj mimoriadne opatrenia, a preto je zložité sa vyjadriť k ďalšiemu vývoju. Veľa faktorov, ktoré súvisia s objemom osobných nákladov, nie je možné v dnešnej situácii zodpovedne posúdiť,“ dodal pre agentúru SITA hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie Československa aj Česko-slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. V Obchodnom registri SR sú zapísané od 31. decembra 1993 ako nástupca štátneho podniku. Podnik má základné imanie 800,17 mil. eur, prevádzkuje 3 580 kilometrov tratí, ako aj trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, stanice a zastávky.

 

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie