Jednou vetou

KORONAVÍRUS: Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne sa nezatvárajú

Koronavírus Covid-19

Foto: toulon.fr

Úrad verejného zdravotníctva zakázal prevádzku mnohých zariadení, nerešpektovanie opatrenia sa môže pokutovať sumou do 20-tisíc eur.

Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne sa nezatvárajú. Na základe návrhu lekára tak pacienti aj naďalej dostanú svoju liečbu. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR však zavrel prevádzky verejného stravovania, napríklad cukrárne, bistrá, kaviarne či bary.

Otvorené zostávajú reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením, ale len od 6:00 hod. do 20:00 hod.

Zatvorené sú wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru. Príkladom sú lyžiarske strediská či rekondičné pobyty.

COVID-19: DODRŽIAVAJTE PREVENTÍVNE OPATRENIA, KTORÉ SÚ ÚČINNÉ VO VZŤAHU KU KVAPÔČKOVÝM NÁKAZÁM• umývajte si ruky často…

Uverejnil používateľ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Sobota 14. marca 2020

 

V obchodnom dome môžu byť cez víkend otvorené iba lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok s rýchlym občerstvením, drogéria a novinový stánok. Nerešpektovanie tohto opatrenia sa môže pokutovať sumou do 20-tisíc eur. Vyplýva to z opatrenia ÚVZ SR.

Do odvolania sa tiež zakazuje prevádzka prírodných a umelých kúpalísk, telovýchovno-športových zariadení, zariadení starostlivosti o ľudské telo, zariadení pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení.

ÚVZ SR vydal opatrenie z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenska a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej 11. marca generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie. Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu, nariadil vyššie uvedené režimové opatrenia s účinnosťou od 13. marca.

Môže vás zaujímať

Za amerického partnera si čínsky majiteľ videoaplikácie TikTok vraj vybral firmu Oracle