Jednou vetou

Koronavírus zrejme zhorší slovenský deficit o miliardy eur, ukazujú prepočty RRZ

Ilustračné foto.

Foto: pixabay

Tri základné scenáre, s trvaním prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu od jedného do troch mesiacov, ukazujú možný negatívny dopad na verejné financie v rozpätí od 1,9 až 5,2 miliardy eur. Tento dopad však môže ešte zmierniť viacero faktorov, vrátane eurofondov.

Slovenský boj proti koronavírusu bude zrejme stáť rozpočet miliardy eur. Analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) totiž pripravili prvú verziu dokumentu s vyčíslením dopadov koronavírusu na verejné financie, podľa ktorej už pri mesačnom trvaní zavedených opatrení dosiahne negatívny vplyv na saldo verejných financií 1,9 miliardy eur, čo sú 2 % hrubého domáceho produktu. V scenári trojmesačného trvania opatrení by verejné financie prišli o takmer 5,2 miliardy eur, teda deficit by sa zhoršil o 5,9 % hrubého domáceho produktu.

Analytici rozpočtovej rady však upozorňujú, že zatiaľ ide o predbežný dokument, ktorý sa bude postupne aktualizovať. Nepočíta totiž napríklad ani s možnosťou využitia eurofondov na sanovanie dopadov koronavírusu, o ktorom sa momentálne hovorí, ktoré by napríklad mohli Slovensku aj so spolufinancovaním pomôcť až sumou 2,4 miliardy eur. Navyše makroekonomické scenáre zatiaľ nepočítajú ani so silnejším vplyvom vládou avizovaných opatrení na stabilizáciu ekonomiky.

Navyše, vplyv opatrení na saldo rozpočtu verejnej správy môže byť nižší aj v prípade presmerovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú rozpočtované na iné účely. „Zatiaľ však nemáme informácie, či a v akom rozsahu k takýmto realokáciám prostriedkov dôjde,“ uvádza sa v materiáli.

V prípade, že nedôjde k zapojeniu eurofondov, ani k realokácii prostriedkov štátneho rozpočtu alebo efekty z podporných opatrení vlády nebudú viesť k zásadnej zmene ekonomického vývoja, hrubý dlh sa podľa rozpočtovej rady na konci roku 2020 môže pohybovať v rozpätí 51,6 až 60,6 % hrubého domáceho produktu v závislosti od konkrétneho scenára. „V prvom scenári by dlh prekročil druhé sankčné pásmo dlhovej brzdy, v druhom scenári by prekročil štvrté sankčné pásmo a v treťom scenári by bol nad horným limitom dlhu,“ dodáva rada.

Môže vás zaujímať

Lekárska komora dúfa, že odmeny zdravotníkom v prvej línii prídu čo najskôr