Jednou vetou

Košickú futbalovú arénu budú stavať na etapy

Stavenisko Košickej futbalovej arény. Štadión by sa mal stavať po etapách. Na stavenisku sa zatiaľ nepracuje. Dôvodom je zatiaľ nepodpísaná zmluva so zhotoviteľom. V Košiciach 3. apríla 2018

foto: TASR

Na stavenisku Košickej futbalovej arény sa zatiaľ nepracuje. Podľa hovorkyne Košíc Lindy Šnajdárovej dôvodom je, že zmluva so zhotoviteľom ešte nie je podpísaná.

Mesto na výstavbu futbalovej arény získalo od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 4.000.000 eur a od Ministerstva financií SR 8.000.000 eur. „Tento finančný objem vychádzal z orientačných prepočtov pri spracovávaní overovacej štúdie. Pri spracovávaní dokumentácie pre územné rozhodnutie pre štadión kategórie 4 UEFA bol predpokladaný finančný limit odhadnutý na 18.500.000 eur,“ tvrdí Šnajdárová.

Keďže finančné krytie nebolo podľa jej slov postačujúce, pristúpilo sa k optimalizácii projektu s tým, že je možné postaviť štadión po etapách. „Po ukončení prvej etapy by bol v Košiciach vybudovaný plne funkčný futbalový štadión kategórie 3 UEFA, na ktorom sa budú môcť hrať futbalové zápasy najvyššej slovenskej súťaže. Ostatné dve etapy pre docielenie výstavby štadióna kategórie 4 UEFA by sa riešili uplatnením opcie,“ doplnila Šnajdárová.

„Verejný obstarávateľ v rámci súťažného dialógu viedol diskusie s troma uchádzačmi o optimálnom fázovaní výstavby štadióna. Po ukončení tohto dialógu predložili všetci traja uchádzači súťažné ponuky. Úspešným uchádzačom sa stala skupina dodávateľov AVA – stav, s. r. o., Galanta a OHL ŽS SK, a. s., Bratislava s cenou za prvú etapu vo výške 14.115.000 eur, za druhú etapu 2.935.000 eur a za tretiu etapu 2.420.000 eur. Čiže celková cena bez DPH je 19.470.000 eur,“ povedala Šnajdárová.

Termín výstavby prvej etapy je podľa jej slov stanovený na 19 mesiacov a rozdiel v disponibilných a chýbajúcich finančných prostriedkoch na jej realizáciu chce Košická Futbalová Aréna (KFA) a. s. zabezpečiť z finančných zdrojov mimo rozpočtu mesta Košice. „KFA a. s. na tejto možnosti v súčasnosti intenzívne pracuje a plánuje informovať o aktuálnej situácii v príprave výstavby Košickej futbalovej arény a financovaní jej prvej etapy poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach na najbližšom aprílovom zasadnutí,“ vysvetlila Šnajdárová.

Ako ďalej povedala, v prvej etape bude postavený plne funkčný štadión, na ktorom sa budú môcť hrať zápasy najvyššej slovenskej súťaže. Štadión tretej kategórie by mal mať kapacitu od 5240 do 6365 divákov v prvej etape výstavby, od 9306 do 11.977 divákov v druhej etape výstavby a štadión štvrtej kategórie by mal mať kapacitu do 13.065 divákov v tretej etape výstavby.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie