Jednou vetou

KOZ žiada zapracovanie pripomienok k stratégii zamestnávania cudzincov

Ilustračné foto

Foto: pixabay.com

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) žiada poslancov v parlamente o akceptovanie ich pripomienok k úprave podmienok zamestnávania cudzincov z tretích krajín.

Parlament by sa mal v skrátenom konaní zaoberať novelou zákona o službách zamestnanosti, ktorej hlavným cieľom je spružniť zamestnávanie týchto pracovníkov.

„KOZ za základnú podmienku zamestnávania cudzincov považujú regulovanú a v maximálnej možnej miere kontrolovanú migráciu pracovnej sily, ktorá v žiadnom prípade nesmie vyvolávať spoločenské, sociálne a ekonomické napätie,“ uviedla v stanovisku pre médiá konfederácia.

Pri platbe kartou treba dbať na opatrnosť

KOZ SR žiada sprísnenie podmienok pre agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) v prípade dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretích krajín, a to najmä stanoviť maximálnu lehotu pre dočasné pridelenie a stanoviť spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť užívateľského zamestnávateľa a ADZ za všetky pracovné podmienky pre dočasne pridelených štátnych príslušníkov tretích krajín.

„Žiadame, aby bol do novely zákona zapracovaný maximálny podiel zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane agentúrnych zamestnancov u zamestnávateľa na 30 % z celkového počtu zamestnancov, pričom predmetné obmedzenie by platilo generálne,“ uviedla KOZ.

Podľa odborárov je tiež dôležité vypracovanie metodiky tvorby zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, a to podzákonnou normou.

„Neakceptovanie pripomienok odborov môže viesť k zhoršeniu a oslabeniu sociálneho postavenia zamestnancov a narušeniu sociálneho dialógu, najmä na podnikovej úrovni,“ tvrdí KOZ s tým, že chápe potrebu migrácie pracovnej sily, upozorňuje však, že musí ísť o riadenú ekonomickú migráciu s dôrazom na zachovanie bezpečnosti a práv občanov Slovenskej republiky, ako aj práv cudzincov.

Slovenskí producenti mlieka sa usilujú o vývoz do Číny

„Vyjadrujeme zásadný nesúhlas s akýmkoľvek zneužívaním pracovníkov, ich nerovnakým postavením a zaobchádzaním a sociálnym dumpingom,“ vyhlásila konfederácia.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie