Jednou vetou

Ľ. Laššáková: Rast dotácií pre audiovizuálny priemysel zvýši konkurencieschopnosť

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková

foto: TASR

Zvýšením objemu tzv. vratiek, spätných dotácií Audiovizuálneho fondu (AvF), o ktoré môžu požiadať producenti filmových a televíznych diel, sa výrazne zvyšuje konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti podpory audiovizuálneho priemyslu.

Skonštatovala to ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády, na ktorom kabinet schválil novelu zákona o AvF a zvýšenie dotácií pre audiovizuálny priemysel na 33 percent.

Program stability SR na roky 2019 až 2022 predpokladá nulový deficit, uviedol Pellegrini

Zvýšenie konkurenčného potenciálu v podobe štedrejších dotácií bolo jedným z hlavných argumentov rezortu pri predkladaní novely zákona. V súčasnosti majú filmoví a televízni producenti možnosť spätne si vypýtať 20 percent oprávnených nákladov, ktoré vznikli pri realizácii ich diela na Slovensku.

„Pomaly sme neboli konkurencieschopní,“ poznamenala v tejto súvislosti ministerka poukazujúca na vyššie objemy dotácií v európskych krajinách, kde je takáto forma podpory bežná – napríklad v Holandsku či Rumunsku je to 35 percent, 30-percentnú dotáciu schválili i v roku 2018 v Maďarsku, v schvaľovacom procese je zvýšenie na 30 percent tiež v Poľsku.

Ministerka pripomenula, že podpora pre audiovizuálny priemysel prináša štátu ekonomické benefity vo forme rastu zamestnanosti či rozvoja služieb, ktoré generujú v konečnom dôsledku väčšie zisky, ako sú náklady vynaložené na podporu.

„Verím tiež, že filmové produkcie, ktoré sa budú na Slovensku realizovať, budú i propagáciou krajiny a podporia turizmus,“ dodala Laššáková.

Automobilový priemysel je podľa Žigu chrbtovou kosťou ekonomiky SR

Filmoví a televízni producenti môžu požiadať o spätné dotácie (v súčasnosti 20 percent oprávnených nákladov), ak na Slovensku preinvestujú pri výrobe jedného diela minimálne 150.000 eur a 300.000 eur v prípade viacdielneho projektu. Zároveň platí, že táto suma nesmie presiahnuť polovicu všetkých nákladov.

Novelizovaný zákon má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020, novela však zavádza i prechodné ustanovenie, aby v období od 1. januára 2020 do 31. januára 2020 vybavil fond žiadosti o dotáciu podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.

Prechodné ustanovenie súvisí s tým, že sa rozširuje okruh osôb vykonávajúcich činnosť v audiovízii o osoby zabezpečujúce verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

Bravčové mäso bude drahšie. O koľko si zaň priplatíme?

„Doplnenie predmetného ustanovenia je nevyhnutné práve z dôvodu rozšírenia okruhu osôb a ich povinnosti zapísať sa do zoznamu osôb pôsobiacich v audiovízii, ktorý je verejnou evidenciou vedenou Slovenským filmovým ústavom. Zoznam je potrebné rozšíriť v širšom kontexte poznania nášho audiovizuálneho prostredia tak, aby sme v budúcnosti mohli lepšie a efektívnejšie smerovať opatrenia na jeho podporu,“ vysvetlil rezort kultúry. Prvé dotácie vo výške 33 percent bude teda AvF poskytovať až v roku 2021.

V návrhu novelizovaného zákona sa upravuje aj nová kompetencia AvF, ktorá mu umožní zrušiť osvedčenie o registrácii filmového projektu, ak sa po vydaní osvedčenia o registrácii projektu preukáže, že filmový projekt nespĺňa všetky zákonom ustanovené kritériá.

Môže vás zaujímať

Kongresový cestovný ruch je veľkou príležitosťou pre slovenskú ekonomiku