Jednou vetou

Lehota priznania dôchodku za prácu v zahraničí môže byť dlhšia

Ilustračné foto

Foto: pixabay.com

Ak žiadatelia o starobný dôchodok počas svojho aktívneho života pracovali v zahraničí, môže to mať vplyv na dĺžku rozhodovania Sociálnej poisťovne o ich nároku na priznanie dôchodku. Problém nastáva, pretože poisťovňa si musí overovať doby poistenia v zahraničnej inštitúcii.

„Zahraničné inštitúcie majú vlastné lehoty a obvykle neodpovedajú v zákonnej 60-dňovej lehote, ktorá platí pre slovenské dôchodky. Sociálna poisťovňa, okrem oficiálnych písomných urgencií, nemôže dĺžku tohto konania v zahraničí ovplyvniť,“ vysvetľuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

V záujme rýchlejšieho vybavenia žiadosti o dôchodok je preto potrebné už pri jej spisovaní predkladať pobočke všetky relevantné doklady o dobe poistenia v Slovenskej republike aj v zahraničí. Okrem toho je dôležité predložiť aj potvrdenie o čísle poistenia prideleného v príslušnom štáte, čo môže výrazne zjednodušiť a skrátiť čas potrebný na dohľadanie a potvrdenie dôb poistenia v zahraničí.

Vláda odsúhlasila novelizované znenie štatútu ústredného krízového štábu

Zahraničná inštitúcia v danom štáte potvrdzuje odpracované obdobie prostredníctvom formulárov, ktoré sú na to určené. To je aj dôvod, prečo Sociálna poisťovňa aj napriek predloženým originálom zo strany žiadateľa o dôchodok musí ešte osloviť zahraničnú inštitúciu, aby oficiálne potvrdila tento originálny formulár.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie