Jednou vetou

Letašiová: MH SR predloží na vládu akčný plán inovatívneho priemyslu

Ilustračné foto

Pixabay.com

Akčný plán inovatívneho priemyslu vypracovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v nadväznosti na schválenú koncepciu. Na rokovanie vlády bude predložený ešte v septembri. Povedala to v stredu počas podujatia na podporu inovatívnych prístupov v podnikaní Smart Business Festival SK 2018 generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií rezortu Miriam Letašiová.

Dokument vypracovalo ministerstvo v úzkej koordinácii s ústrednými orgánmi štátnej správy a zapojilo akademickú obec a priemysel, dodala. „Materiál obsahuje približne 40 opatrení pre trh práce, vzdelávanie, výskum a vývoj, normotvorbu a štandardizáciu, financovanie a osvetu,“ priblížila generálna riaditeľka s tým, že kládli dôraz na to, aby dokázali implementovať konkrétne opatrenia.

Akčný plán bude podľa jej názoru úspešný, pretože vytvorí vhodné prostredie a pomôže najmä malým a stredným podnikom, aby bol aj proces výroby efektívnejší a zmysluplnejší. „Veľké firmy majú prístup a proces jednoduchší. Ak sú to dcérske spoločnosti zahraničných firiem, tak na inteligentný priemysel, prirodzene, prešli už dávnejšie,“ uviedla. Zdôraznila, že previazanosť veľkých a malých firiem musí fungovať smerom k domácemu a zahraničnému prostrediu, pretože je to otázka konkurencieschopnosti slovenských firiem.

Rezort hospodárstva chce rozšíriť dotácie o podporu elektromobility

Riaditeľ sekcie programov, analýz a medzinárodnej spolupráce zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Artur Bobovnický vo vystúpení konštatoval, že je dôležité, aby bolo inováciám naklonené vedenie firmy, existovala schopnosť preniesť ich na trh a zameranie sa na prácu s mládežou. V tejto súvislosti spomenul národný projekt Inovujme.sk, ktorý je naplánovaný pre 240 slovenských škôl. Agentúra implementuje Operačný program Výskum a inovácie a prideľuje nenávratné finančné príspevky pre žiadateľov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie inovačnej výkonnosti.

Existujú rôzne zdroje financovania inovácií aj inteligentných riešení a je potrebná koordinácia alebo strategické plánovanie. „Nejde len o poskytnutie financií, ale aj o zohľadnenie kvality projektu, ktorý má byť udržateľný a prínosný pre spoločnosť,“ uviedla riaditeľka odboru finančných nástrojov zo sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Michaela Kollárová s tým, že úrad sa zaoberá aj verejno-súkromnou spoluprácou na medzinárodnej úrovni a spustil v tejto oblasti niekoľko pilotných projektov. Na záver pripomenula postupné odstránenie byrokratickej záťaže v styku s úradmi s účinnosťou od 1. septembra 2018 a od 1. januára 2019.

Takýto formát podujatia o inovatívnych prístupoch v podnikaní sa uskutočňuje v SR po prvý raz, pripravila ho Stredoeurópska platforma pre digitálne inovácie CEEInno z Českej republiky v spolupráci s partnermi zo strednej Európy z rôznych oblastí.

Môže vás zaujímať

Štát podporí sezónnu prácu u ovocinárov a zeleninárov