Jednou vetou

Majitelia pozemkov by mali orezať porasty pod vedením, vyhnú sa problémom

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Elektrikári pripomínajú majiteľom pozemkov, aby si v tomto období nezabudli orezať stromy a kríky pod vedením. Konáre v blízkosti vodičov môžu spôsobiť výpadky elektriny a napáchať aj nemalé škody. Upozornil na to v stredu hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš.

Fed nebude tento rok zvyšovať úrokové sadzby

Podľa neho je ideálne dohodnúť sa s energetikmi na vypnutí prúdu. Všetci, ktorí majú na svojich pozemkoch vzdušné elektrické vedenia, by mali dbať na svoju povinnosť a vypíliť alebo aspoň orezať všetky trvalé porasty vyššie ako tri metre, rastúce pod vedením, prípadne v jeho ochrannom pásme.

Týka sa to najmä zastavaných území miest a obcí. Zákon o energetike totiž k tomu zaväzuje súkromníkov, právnické osoby i samosprávy.

„Zdôrazňujeme, že zákon zakazuje pod elektrickým vedením okrem pestovania porastov umiestňovať stavby, vytvárať skládky či skladovať horľavé materiály,“ konštatoval Radomír Rajčáni, riaditeľ divízie prevádzky a údržby energetických zariadení v SSD.

Kriminalisti odhalili falzifikáty energetických nápojov

Ako dodal, ide o opatrenia, ktoré sú v záujme energetikov i majiteľov pozemkov. „Konáre prerastené cez vedenie môžu spôsobiť poruchu, výpadok elektriny i požiar. Ohrozujú distribučnú sústavu, okolitý majetok a v neposlednom rade bezpečnosť ľudí,“ pripomenul Rajčáni.

Medzi obyvateľmi pretrváva mylné presvedčenie, že starostlivosť o ochranné pásma je výlučne v zodpovednosti energetikov. Za strom, stavbu či skládku na súkromnom pozemku je však zodpovedný jeho vlastník.

SSD upozorňuje, že vlastníci majú možnosť požiadať o dočasné vypnutie elektrického vedenia, v blízkosti ktorého si chcú orezať dreviny.

Clá na dovoz čínskych tovarov zostanú v platnosti ešte dlhý čas

„Záleží nám na tom, aby všetko prebehlo bezpečne. Preto je ideálne vopred sa informovať o možnostiach prerušenia dodávky elektriny na nevyhnutný čas. Z praktického i časového hľadiska je vhodné, keď sa na rovnakom čase orezávania dohodne viac majiteľov, napríklad z jednej ulice. Predíde sa tým zbytočným odstávkam,“ radí Rajčáni s tým, že pohodlným riešením môže byť napríklad objednávka profesionála s vysokozdvižnou plošinou.

Môže vás zaujímať

Štátnym lesom sa osvedčila novinka v starostlivosti o poľovné revíry